• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 05 październik 2020 15:45

Ostatni dzwonek, by studenci dostarczyli zaświadczenie do renty rodzinnej

Napisane przez KK
pixabay.com pixabay.com

Tylko do końca października studenci, którzy pobierający rentę rodzinną z ZUS, mają czas, aby dostarczyć zaświadczenie, że nadal się uczą. Potwierdzenie o kontynuowaniu edukacji z uczelni jest niezbędne, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal wypłacał świadczenie.

Renta rodzinna dla dziecka przysługuje po zmarłym rodzicu lub innym członku rodziny, który co najmniej na rok przed śmiercią przyjął podopiecznego na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Dziecko ma prawo do pobierania renty do ukończenia 16 roku życia. Renta rodzinna może być wypłacana dłużej, nawet do 25 roku życia. Warunkiem jej otrzymywanie jest jednak kontynuowanie nauki. Słuchacze szkół wyższych mają czas do końca października na potwierdzenie tego faktu i dostarczenie wniosku o dalszą wypłatę. Gdy jednak nie złożą takiego poświadczenia, wypłata renty rodzinnej zostanie wstrzymana.

- Bardzo istotne jest złożenie dowód potwierdzający dalszą naukę do ZUS jeszcze w październiku. To pozwoli na dalsze kontynuowanie wypłaty, lub wyrównanie jej za październik w kolejnym miesiącu. Gdy zaświadczenie zostanie złożone dopiero w listopadzie student musi liczyć się z tym, że wyrównanie za poprzedni miesiąc już nie będzie mu przysługiwało - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Uczniowie i studenci pobierający renty rodzinne muszą pamiętać, aby powiadomić Zakład o przerwaniu jak również zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacane i pobierane przez nieuprawnioną osobę. Wszystkie nadpłacone świadczenia trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot