• 1
  • 2
  • 3
sobota, 10 październik 2020 16:21

Będzie znaczna podwyżka taryf za wodę i ścieki

Napisała

To już pewne! Mieszkańcy Augustowa muszą się szykować na spore podwyżki opłat za wodę i ścieki. Dziś potwierdził to prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Augustowie.

Monopolistą zaopatrywania ludzi w wodę są miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne i to one ustalają taryfy opłat za tę usługę. Każdorazowo podwyżki opłat za wodę ustalane są z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez wodociągi, ich wydolności, ale również zwraca się uwagę na jak najmniej uciążliwe obciążenie podwyżkami odbiorców tych usług.

W dużym skrócie – procedura podnoszenia opłat za wodę i ścieki wygląda tak, że taryfy ustalają dostawcy, gminy sprawują nadzór nad przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi i również są odpowiedzialne za ceny wody, natomiast Regionalne Przedsiębiorstwa Wodne Wody Polskie nie odpowiadają za podnoszenie taryf, ale je zatwierdzają. Po uprawomocnieniu się decyzji Wód Polskich, podwyżki wchodzą w życie.

O potwierdzenie decyzji o podwyżce za wodę i ścieki poprosiliśmy prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Augustowie, pana Bartosza Buczyńskiego.

„Muszę potwierdzić, że podwyżki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków będą. Nie chcieliśmy tego robić, jednak zbyt duże koszty, jakie ponosimy za dostawę energii elektrycznej, a wzrosły one o 40 procent, zmusiły nas do podjęcia takiej decyzji. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, zwróciliśmy się do Wód Polskich z wnioskiem o skrócenie obowiązujących taryf i zatwierdzenie nowych. Taki wniosek można składać raz na trzy lata. Muszę przyznać, że ta podwyżka będzie dość znaczna, natomiast w kolejnych latach będą to już naprawdę podwyżki groszowe. Myślę, że decyzja opublikowana zostanie może już dziś na stronie internetowej Wód Polskich. My również w mediach podamy stosowną informację” – mówi prezes wodociągów.

Jakiego rzędu będą to podwyżki?

„Podwyżka za dostarczanie wody wyniesie 11 procent, natomiast za kanalizację 12 procent. Dla mieszkańców oznacza to, że cena netto za wodę będzie wynosiła 3,79 zł, a za kanalizację 5,62 zł. Takie taryfy będą obowiązywały od zaraz, czyli od opublikowania decyzji przez Wody Polskie, tak jak wcześniej mówiłem, może nawet dzisiaj. Oczywiście jeśli stanie się to np. w połowie tego miesiąca, to część opłaty będzie po starych cenach, a za drugą połowę miesiąca już po nowych. O wszystkim odbiorcy naszych usług będą powiadomieni” – wyjaśnia prezes.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ewentualna kolejna podwyżka może nastąpić za trzy lata.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot