• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 15 październik 2020 14:58

Uczniowie ZST pod patronatem British American Tobacco

Napisała
zst.augustow.pl zst.augustow.pl

Kilkuletnia współpraca Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie z firmą British American Tobacco Polska S.A. została usankcjonowana 13 października. W tym dniu została podpisana umowa patronacka nad klasami, w których uczniowie zdobywają zawód technika mechanika. Dokument podpisali Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź oraz dyrektor ZST Maciej Oleksy. Firmę BAT reprezentowała Edyta Chalot-Kowalska – członek zarządu oraz Małgorzata Lewandowska-Żywno – prokurent.

Na temat znaczenia tego patronatu wypowiedział się dla naszej redakcji dyrektor augustowskiego ZST.

„Umowa patronacka to moja inicjatywa. Zabiegałem o to od jakiegoś czasu. To duża szansa dla uczniów, którzy będą mogli odbywać praktyki w środowisku, w którym kiedyś przyjdzie im pracować. Zobowiązaliśmy się ubezpieczyć uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnić im przygotowanie teoretyczne oraz sprawować nadzór dydaktyczno-wychowawczy podczas praktyk” – mówi dyrektor szkoły.

Firma BAT ze swojej strony zobowiązała się m.in. do prezentowania nowych technologii, nowych maszyn i urządzeń, zapewnienia opiekuna zajęć na terenie zakładu, przestrzegania zasad BHP, fundowania stypendium dla najzdolniejszych uczniów oraz przyjęcia ucznia do pracy po ukończeniu edukacji.

„Jedna klasa III już teraz odbywa praktyki, a po feriach kolejne klasy rozpoczną naukę zawodu, która trwać będzie pięć tygodni. Będzie to 70 uczniów klas III kształcących się w zawodzie technik mechanik. Szkoła z tego powodu nie ponosi żadnych kosztów finansowych” – mówi dyrektor ZST.

Praktykę zawodową dla uczniów szkół technicznych organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, a więc poza szkołą. Dlatego dla młodzieży uczącej się zawodu bardzo ważne są tego typu umowy patronackie oraz inne formy pomocy ze strony zakładów pracy.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot
ASS Społem