• 1
  • 2
piątek, 23 październik 2020 15:26

Skarbówka będzie blokować prywatne konta?

Napisała

Szykują się spore zmiany wynikające z najnowszego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, skarbówka będzie mogła blokować prywatne rachunki bankowe. Nowelizacja jest już w uzgodnieniach.

Nowością, jeśli chodzi o przepisy skarbowe będzie to, że Urząd Skarbowy uzyska możliwość blokowania prywatnych rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków lokat terminowych, jeśli będą one wykorzystywane do wyłudzeń skarbowych.

Nowelizacja przewiduje, że blokady wszystkich rachunków (zarówno tych prywatnych, jak i firmowych) będą trwały dłużej niż do tej pory – zamiast 72 będzie to 96 godzin.

Kolejną przewidywaną zmianą będzie to, że bank lub inny podmiot świadczący usługi płatnicze, na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, będzie zobligowany do wstrzymania realizacji podejrzanej transakcji i przelania pieniędzy na rachunek wskazany przez skarbówkę.

Podmiot, którego konto zostało zablokowane, będzie mógł szybciej odzyskać do niego dostęp wtedy, gdy złoży zabezpieczenie w wysokości przewidywanej kwoty uszczuplenia zobowiązania podatkowego.

Dotychczas nie były jednak blokowane rachunki prywatne osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej. To ma się jednak zmienić, co przewiduje najnowszy projekt. Resort finansów podaje, że taka decyzja podyktowana jest tym, że osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą gromadziły podejrzane środki na prywatnych rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na lokatach terminowych, czyli tych, których nie obowiązuje w tej chwili możliwość blokady.

Eksperci uspokajają jednak, że nowe przepisy nie będą obowiązywały prywatnych kont każdej osoby fizycznej. Chodzi jedynie o sytuacje, w których te rachunki są wykorzystywane do wyłudzeń skarbowych.

Skąd fiskus dowie się o wykorzystywaniu rachunków prywatnych do wyżej wymienionych wyłudzeń? Otóż poinformują go o tym same banki i SKOK-i, jeśli będą miały podejrzenia, że dochodzi do oszustw podatkowych.

Gruby Benek