• 1
  • 2
wtorek, 03 listopad 2020 13:30

Wielka mobilizacja żołnierzy WOT

Napisała
pixabay.com pixabay.com

W miniony czwartek i piątek (29 i 30 października) rozpoczęło się rozsyłanie do wszystkich żołnierzy WOT wezwań do natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach. Mobilizacja była ogromna. Ile osób się zameldowało?

Ponad 19 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymało w miniony piątek SMS-y z rozkazem natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach. Z tego obowiązku zostali zwolnieni żołnierze zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, komunikacji miejskiej, transporcie międzynarodowym oraz druhowie OSP zaangażowani w działania przeciwkryzysowe. Na weekendowych ćwiczeniach związanych z eskalacją pandemii zameldowało się od 84 do 95 stanów osobowych jednostek. Nie wiadomo, ile było to osób, ponieważ dokładne liczby są objęte tajemnicą.

Szkolenia ukierunkowane na nabycie kompetencji, które zostaną wykorzystane w działaniach przeciwkryzysowych polegały na odbyciu szkoleń medycznych, przeciwepidemiologicznych, ale też topografii wojskowej na potrzeby zwiększonego zaangażowania w monitoring kwarantanny. W niedzielę wieczorem, po odbytych ćwiczeniach, żołnierze WOT wrócili do swoich domów. Wszyscy w całym kraju, do całodobowej dyspozycji, otrzymali niemal 2000 plecaków medycznych. Mają je cały czas przy sobie, gotowe do użycia.

Również członkowie 1 Podlaskiej Brygady OT zaangażowali się w weekendowe działania.

„Zgodnie z zapowiedziami ministra obrony narodowej w najbliższym czasie zaangażowanie wojska we wsparcie walki z koronawirusem zostanie zwiększone do ponad 20 tys. żołnierzy. Dużą część z nich będą stanowić żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, których dowództwo uruchamia dotychczas nieaktywowane zasoby” – możemy przeczytać w informacji prasowej 1 PBOT.

„Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymają też silniejsze wsparcie od Wojsk Operacyjnych. Oznacza to, że operacja „Trwała Odporność” nabiera charakteru operacji połączonej. Żołnierze Wojsk Operacyjnych będą wspierać wszystkie dotychczasowe linie wysiłku w ramach tej operacji. Naszym celem są działania przeciwepidemiczne o dużej intensywności prowadzone w kilkumiesięcznej perspektywie czasowej” – czytamy w przesłanej wiadomości.

Na czym będą polegały działania żołnierzy WOT? Terytorialsi zostaną wprowadzeni do wszystkich szpitali, gdzie przejmą zadania wstępnej segregacji pacjentów, będą skierowani do wszystkich funkcjonujących punktów wymazowych, gdzie zajmą się oni pobieraniem materiału biologicznego na obecność koronawirusa, będą zaangażowani w budowę Regionalnych Centrów Pobrań oraz w budowę szpitali tymczasowych na szczeblu wojewódzkim. Żołnierze WOT będą także wspierać policję przy monitoringu kwarantanny oraz ocenie potrzeb i pomocy osobom w niej przebywającym.

„Równolegle ze stopniowym wzrostem zaangażowania w zadania wymienione powyżej, w WOT na szeroką skalę będzie odbywało się szkolenie żołnierzy pod kątem czekających ich zadań. Już trwają i będą realizowane kolejne kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz pobierania materiału biologicznego. Po ich ukończeniu wojskowi w jeszcze większym stopniu odciążą lekarzy i pielęgniarki, aby kadra medyczna mogła zająć się udzielaniem pomocy najbardziej potrzebującym oraz zająć miejsca w budowanych szpitalach tymczasowych” – czytamy w informacji prasowej.

Na chwilę obecną WOT dysponuje 2159 żołnierzami przeszkolonymi na poziomie kompetencji KPP oraz posiada ponad 500 żołnierzy przeszkolonych z pobierania wymazów.

Źródło: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Gruby Benek
Taekwondo