• 1
  • 2
  • 3
środa, 04 listopad 2020 16:33

Kwarantanna domowników – test covid i nowe zasady kwarantanny

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Bardzo wielu pacjentów, którzy chorują na Covid-19, leczy się w domu, co oznacza, że mają oni stały kontakt ze zdrowymi członkami rodziny. Powszechnie wiadomo, że przebywanie pod jednym dachem z osobą zakażoną jest jej odizolowanie od innych, co zazwyczaj jest dość trudne do osiągnięcia. Na czym polega kwarantanna domowników? Jakich zasad należy przestrzegać? Kiedy zrobić test covid, jakie są nowe zasady kwarantanny i ile jest płatna?

Skierowanie na test covid a kwarantanna domowników

Nowe rozwiązanie rządu, jeśli chodzi o nowe zasady kwarantanny, to skierowanie na test covid i objęcie danej osoby, wraz z jej domownikami, izolacją. Ma to uprościć i przyspieszyć dotychczas obowiązujące zasady.

„Nie chcemy, żeby czekanie na telefon od inspekcji przedłużało na przykład okres rozpoczęcia kwarantanny” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Należy więc pamiętać, że skierowanie na test covid oznacza dla takiej osoby kwarantannę z automatu. Kwarantanna domowników również jest wtedy automatyczna.

Nowe zasady kwarantanny 30.10

O zmianach dotyczących procesu prechodzenia na kwarantannę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował 30.10.2020 r. Wtedy to przyjęto, że będzie ona miała charakter automatyczny. Współdomownicy osoby chorej od tego dnia nie muszą już czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać dopiero po tym telefonie. Zostaną oni automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Otrzymają oni oczywiście telefon z sanepidu, aby załatwić formalności typu wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia.

Kwarantanna – ile płatna?

Kwarantanna domowa to powód, dla którego osoba na niej przebywająca może otrzymać zasiłek z tego tytułu. Ile jest płatna i kto może otrzymać pieniądze?
Świadczenia na czas kwarantanny wypłacane są osobom, które są zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli czas kwarantanny wpisuje się do pierwszych 33 lub 14 dni (w przypadku osób powyżej 50. roku życia) okresu chorobowego w danym roku kalendarzowym, za okres niezdolności do pracy danej osobie przysługiwać będzie wynagrodzenie chorobowe płacone i finansowane przez pracodawcę.

Jeżeli okres niezdolności do pracy przekracza opisane wyżej limity, wtedy pracownikowi przysługuje zasiłek za czas kwarantanny. Ubiegając się o wypłatę zasiłku nie trzeba dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. ZUS sam pozyska bowiem informacje i wypłaci świadczenia. Nie trzeba też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Należy jednak pamiętać, aby koniecznie poinformować swojego pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot