• 1
  • 2
  • 3
niedziela, 22 listopad 2020 15:58

Biebrzański Park Narodowy - konsultacje w sprawie S16 przedłużone

Napisane przez MS

Białostocka Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do 4 grudnia przedłużyła konsultacje społeczne w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn, która na tym odcinku ma połączyć międzynarodową trasę tranzytową Via Baltica z S19, która stanowi polski odcinek innej międzynarodowej trasy Via Carpatia.

 

Biuro projektowe Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA przygotowało trzy warianty przejścia przez Biebrzański Park Narodowy. Wariant 1 liczący 60,2 km przechodzi przez dolinę Biebrzy w Osowcu Twierdzy, obok planowanej Rail Baltica i istniejącej drogi krajowej nr 65. Wariant 2 (liczący 62,1 km) i wariant 3 (liczący 62,3 km) przecinają dolinę Biebrzy pomiędzy wsią Szafranki a Osowcem Twierdzą w miejscu, gdzie do tej pory nie było żadnej infrastruktury. Wszystkie trzy warianty idą niemal w jednym korytarzu i zaczynają się w węźle Guty koło Szczuczyna, a kończą w węźle Knyszyn. Jako korytarz alternatywny projektant zaproponował przebieg drogi ekspresowej wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 8, przez Szczuczyn i Augustów, czyli w przebiegu jaki kilkanaście lat temu został zakwestionowany przez Komisję Europejską jako ówcześnie proponowany korytarz dla Via Baltica.

Konsultacje online

Fundacja dla Biebrzy nadal podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w tej sprawie i przedstawia do rozpatrzenia szczegółowy opis alternatywnej trasy1, która mogłaby przebiegać w korytarzu Bielsk Podlaski – Zambrów – Łomża w kierunku na Olsztyn. Rozwiązanie to jest korzystne z wielu względów, m.in. jest to ułatwienie komunikacji drogowej na trasach Lublin – Białystok – Olsztyn – Trójmiasto i dodatkowo może przyczynić się do rozwoju zaniedbanych gospodarczo obszarów województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz stworzyć wygodne połączenie Białegostoku i Olsztyna z portem lotniczym w Szymanach. Co więcej, propozycja Fundacji pozwala na ominięcie obszarów cennych przyrodniczo, wpisanych na światową listę chronionych obszarów RAMSAR i Natura 2000.

• Bardzo mocno zachęcamy wszystkich zainteresowanych by wyrazili swoje zdanie wypełniając formularz i wysyłając go na adres e-mailowy do biura projektowego - mówi prezes fundacji Małgorzata Stanek - Szczegółowe instrukcje Fundacja zamieściła na swojej stronie internetowej 2: www.dlabiebrzy.pl. Dodatkowo apelujemy do wszystkich obywateli, by wyrazili swój sprzeciw wobec planów zniszczenia Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez podpisanie petycji do Ministrów Klimatu i Środowiska oraz Infrastruktury.3

Konsultacje w dobie pandemii

Konsultacje miały trwać do dnia 8 listopada, jednak tego samego dnia zostały przedłużone do 4 grudnia 2020 r.

Najprawdopodobniej mogło się okazać, że do GDDKiA napłynęło zbyt wiele negatywnych opinii dotyczących trzech proponowanych wariantów. Z naszej strony pobrano ponad 14 tyś. formularzy, więc domyślamy się, że postanowiono przedłużyć czas trwania konsultacji by móc zrównoważyć je głosami popierającymi zaproponowane warianty. – twierdzi Małgorzata Stanek.

Głos sprzeciwu

Centrum Ochrony Mokradeł negatywnie zaopiniowało4 wszystkie trzy warianty przedstawione w ramach konsultacji społecznych Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wysłanym do białostockiej GDDKiA. Swój sprzeciw wobec propozycji drogowców wyraziła także Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego, która w oficjalnym stanowisku5 podkreśla znaczenie oddziaływania drogi na środowisko i zaleca wybór wariantu omijającego tereny najbardziej cenne przyrodniczo, w tym Biebrzański Park Narodowy.

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot