• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 23 listopad 2020 21:34

Rocznica urodzin gen. bryg.Władysława Liniarskiego

Napisane przez ŁW

Dzisiaj przypada 123. rocznica urodzin gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław" - Komendanta Okręgu Białystok Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej - Armii Krajowej Obywatelskiej. Od 1 marca 2017 roku "Mścisław" jest także patronem 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Na pamiątkę urodzin patrona dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski zapalił znicz pod tablicą pamiątkową przy ul. Liniarskiego w Białymstoku. W Warszawie delegacja złożyła kwiaty na grobie "Mścisława" na Powązkach.

Władysław Liniarski urodził się 23 listopada 1897 roku. Przed wybuchem wojny pełnił czynną służbę wojskową. Kampanię wrześniową rozpoczął na stanowisku dowódcy I batalionu 62 pułku piechoty, który stacjonował w Bydgoszczy. Brał udział w największej bitwie kampanii - bitwie nad Bzurą. Został ranny i trafił do niemieckiej niewoli, z której udało mu się uciec.

W styczniu 1940 roku rozpoczął służbę w Związku Walki Zbrojnej. W październiku tego samego roku, wraz z dwoma oficerami, trafił na teren województwa białostockiego z misją służby w strukturach Okręgu ZWZ. Na skutek aresztowań, od stycznia 1941 roku został faktycznym Komendantem Okręgu Białystok ZWZ. Pełnił tę funkcję aż do rozwiązania Armii Krajowej, czyli najdłużej ze wszystkich komendantów i dowódców okręgów ZWZ-AK.

Trafnie przewidział stosunek ZSRR do AK. O swoich przypuszczeniach informował Komendę Główną. W 1944 roku do akcji "Burza" zmobilizował tylko część z około 33 000 podległych mu żołnierzy. Za główne zadanie postawił im ochronę ludności cywilnej. Dzięki działaniom "Mścisława" Okręg Białystok uniknął dekonspiracji, co - po wkroczeniu ZSRR - umożliwiło budowę silnego podziemia niepodległościowego na terenie województwa.

W odpowiedzi na rozkaz rozwiązania AK, ówczesny ppłk Władysław Liniarski powołał do życia nową organizację - Armię Krajową Obywatelską: "Armia Krajowa Obywatelska istnieje nadal. Bo dowódca [gen. bryg. Leopold Okulicki - przyp. ŁW] wydał rozkaz - > (...) Bo Rada Ministrów mówiąc o rozwiązaniu AK, nakazuje >. Obywatele - żołnierze! Przysięgamy, że będziemy posłuszni naszym prawowitym Władzom, które nakazują bronić nadal zagrożonej Ojczyzny. Że przestaniemy się różnić między sobą, bo w czasie walki nie czas się kłócić o poglądy (...)".

Początkowy stan AKO obliczano na około 27 000 żołnierzy. Latem 1945 roku ppłk Władysław Liniarski podporządkował organizację Delegaturze Sił Zbrojnych.

Pod koniec lipca 1945 roku "Mścisław" został aresztowany przez UB, następnie skazany na karę śmierci zamienioną na 10 lat więzienia. Władysław Liniarski więzienie opuścił w 1954 roku będąc w fatalnym stanie zdrowia. Zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku. Po wyjściu na wolność rozpoczął też prace dokumentujące historię Armii Krajowej. Włączył się także w działalność środowisk kombatanckich.
Zmarł 11 kwietnia 1984 roku w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

Władysław Liniarski został odznaczony m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi oraz, pośmiertnie, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W przeddzień Święta Wojska Polskiego w 2017 roku został awansowany na stopień generała brygady.

Decyzją ministra obrony narodowej z 1 marca 2017 roku został patronem podlaskich Terytorialsów. Do pamięci o "Mścisławie" nawiązują najważniejsze symbole 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej: sztandar wojskowy oraz odznaka pamiątkowa. Na obu z nich umieszczone są litery „WL”, czyli inicjały gen. bryg. Władysława Liniarskiego.

 

Łukasz Wilczewski

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot