Wydrukuj tę stronę
czwartek, 26 listopad 2020 14:50

Poszukiwane szkodniki!

Napisane przez AB
Nadleśnictwo Szczebra Nadleśnictwo Szczebra

Jak co roku, późną jesienią po pierwszych przymrozkach,  przystąpiliśmy do: jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny.

Poszukiwań służących do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne, głównie takich gatunków jak: strzygonia choinówka, poproch cetyniak, siwiotek borowiec, barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta oraz gatunków z rodziny borecznikowatych. Wykonywane są zgodnie z obowiązująca Instrukcją Ochrony Lasu.   

Metoda podokapowa, którą  stosujemy obecnie, polega na wyznaczeniu u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlającej zarys jego korony, a następnie bardzo dokładnym przeszukaniu w tym miejscu ściółki i gleby mineralnej. Prace rozpoczyna się od zewnętrznej części wyznaczonego obrysu powierzchni i przeszukuje się w kierunku pnia. Dodatkowo przeszukuje się także szyję korzeniową drzewa oraz pień do wysokości około 1,5m, ponieważ w spękaniach kory można odnaleźć zimujące tam w kokonach boreczniki. W kolejnych latach poszukiwania prowadzi się na tej samej partii kontrolnej, ale pod innym drzewem.

Źródło: Nadleśnictwo Szczebra