Wydrukuj tę stronę
czwartek, 26 listopad 2020 18:56

Podlaskie przejmuje prezydencję w Konwencie Marszałków

Napisane przez MN, MS

Pandemia, EXPO i środki unijne – to tematy, które zdominowały czwartkowe (26.11) posiedzenie online Konwentu Marszałków Województw RP. Wraz z zakończeniem obrad, przewodnictwo nad gremium przejął Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. Będzie on koordynował jego prace w pierwszym półroczu 2021 r. W obradach wziął udział także wicemarszałek Marek Olbryś.

 

W trakcie spotkania marszałkowie zapoznali się bliżej m.in. z problematyką organizacji szpitali w czasie pandemii oraz ich finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w okresie pandemii. Przedmiotem obrad był też stan prac nad Krajowym Planem Odbudowy oraz Polityki Spójności 2021-2027, a także przygotowania Polski do udziału w wystawie światowej EXPO w Dubaju.

Od stycznia 2021 r. takie spotkania będzie organizować Samorząd Województwa Podlaskiego, bowiem przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP przejmuje na pół roku Województwo Podlaskie. Marszałek Artur Kosicki, dziękując za to, co Lubuskie zrobiło podczas mijającego półrocza, zaznaczył, że nie był to łatwy czas, głównie ze względu na panującą pandemię. 

 Jestem zaszczycony, że teraz to my będziemy mogli przewodniczyć Konwentowi. Postrzegam tę funkcję jako reprezentowanie wszystkich regionów – mówił marszałek Kosicki. - Województwa różnią się, ale mamy wspólne problemy. Polska jest jedna, a nasze działania podejmujemy mając na uwadze dobro całego kraju.

Kreśląc koncepcję pracy Konwentu na najbliższe miesiące, marszałek wymienił m.in. kwestie zminimalizowania gospodarczych skutków pandemii, nowej perspektywy finansowej UE, Krajowego Planu Odbudowy oraz rolnictwa, jako sfery gospodarki ważnej dla województwa podlaskiego. Zapowiedział też, że tematyka najbliższych spotkań zostanie uszczegółowiona po konsultacjach z marszałkami wszystkich województw.

Pierwsze dwa posiedzenia podczas lubuskiego przewodnictwa w Konwencie odbyły się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia w Lubiewnicach oraz 23-25 września w Zielonej Górze. Trzecie i ostatnie odbyło się 26 listopada br. w trybie zdalnym.

Co ciekawe, Podlaskie po raz trzeci będzie przewodniczyło pracy Konwentu Marszałków Województw RP. Wcześniej koordynowało prace w roku 2004 oraz 2013.

***
Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Zawiązany został w 1998 r., równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

 

  tekst:   Marcin Nawrocki, Małgorzata Sawicka
  źródło: Wrota Podlasia