• 1
  • 2
  • 3
środa, 02 grudzień 2020 18:00

"Wspólne cele dają nam siłę!" [ZDJĘCIA]

Napisane przez RED
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "Przystań" w Augustowie Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "Przystań" w Augustowie

Rok 2020 bez wątpienia należy do nietypowych, specyficznych i trudnych. Wszyscy musieliśmy przywyknąć do nowej rzeczywistości i ograniczeń. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "Przystań" w Augustowie, mimo napotkanych trudności, realizowała projekt pt. "Wspólne cele dają nam siłę!" dofinansowany przez Urząd Miasta w Augustowie.

Dzięki projektowi i wsparciu finansowemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie nasi podopieczni mogli brać udział w licznych zajęciach psychospołecznych, warsztatach teatralnych, plastycznych, kulinarnych. Podczas zajęć pt. "Więcej wiem, mądrzej wybieram" nasi podopieczni dowiedzieli się więcej o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, następstwach i zagrożeniach, które niosą. Zajęcia pt. "Jesteśmy kreatywni" to czas, który wykorzystaliśmy na naturalne potrzeby dzieci do wyrażania siebie w różnych formach. "Master Chef" to zajęcia kulinarne, w których uczestnicy zdobyli wiedzę jak w sposób higieniczny, wartościowy względem potrzeb organizmu, przygotować posiłek. Dzieci miały zapewnione całodzienne wyżywienie oraz zorganizowany czas wolny: brały udział w zawodach sportowych, integracyjnych oraz turniejach gier planszowych. Wszystkie zajęcia były dostosowane do nowych obostrzeń i rygorów sanitarnych.

Serdecznie dziękujemy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie za wsparcie finansowe naszego projektu. Dzięki Wam nasi podopieczni spędzili szczęśliw i radosne chwile, które wniosły też wiele wartościowej wiedzy do ich życia.

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "Przystań" w Augustowie mieści się przy ulicy Tytoniowej 5. Jest organizacją pozarządową istniejącą od 1992 roku. Nasze przedsięwzięcia uzależnione są od ofiarodawców, ponieważ działalność prowadzonej przez nas organizacji opiera się przede wszystkim na datkach ludzi dobrej woli. Ciągle próbujemy pozyskiwać nowych sponsorów, by móc dalej funkcjonować i pomagać dzieciom i ich rodzinom. Działamy prężnie i z pasją.

Źródło: Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "Przystań" w Augustowie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot