Wydrukuj tę stronę
środa, 02 grudzień 2020 17:30

Wymiana gruntów dojdzie do skutku – Augustów nadal będzie uzdrowiskiem!

Napisała
fot. Michał Żabiliński fot. Michał Żabiliński

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Augustów może stracić status uzdrowiska. Takie zagrożenie było spowodowane tym, iż miasto nie posiadało terenów, na których występują naturalne surowce lecznicze. Wkrótce to się jednak zmieni!

Status uzdrowiska dane miasto uzyskuje poprzez rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów. Jednak aby tak się stało, muszą być spełnione niezbędne warunki. Są to: posiadanie złoża naturalnych surowców leczniczych, które mają właściwości lecznicze potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Kolejnym warunkiem jest to, że na danym obszarze mają znajdywać się uzdrowiska przygotowane do prowadzenia leczenia. Dane miejsce musi również spełniać wymogi przepisów o ochronie środowiska oraz posiadać infrastrukturę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego oraz zarządzania odpadami.

Augustów status uzdrowiska uzyskał w październiku 1993 roku. Jest to najmłodsze polskie uzdrowisko położone na skraju Puszczy Augustowskiej. Miano uzdrowiska miasto zawdzięcza licznym bogactwom natury, głównie zaś złożom borowiny, wykorzystywanej w lecznictwie.

Aby miasto utrzymało ten status, niezbędne są działania prowadzące do pozyskania od Lasów Państwowych obszarów, na których znajdują się złoża borowiny. Konieczna jest więc wymiana działek między Augustowem, a Lasami Państwowymi. Wymiana polegałaby na oddaniu części lasów bez złóż borowiny, a pozyskaniu działek z tym cennym surowcem.

Takie właśnie działania zostały podjęte przez władze miasta. Burmistrz Augustowa jest w stałym kontakcie z nadleśniczym i czeka na załatwienie kilku formalności, aby mogła być podpisana stosowna umowa dotycząca wymiany działek.

Rozmawialiśmy z nadleśniczym Nadleśnictwa Augustów Wojciechem Szostakiem, pytając o aktualną sytuację dotyczącą  wymiany działek.

„Obecnie trwa procedura wymiany gruntów. Mamy zapewnienie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że budowana autostrada nie będzie przebiegała przez teren ze złożami borowiny. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji dla Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych w Białymstoku, aczkolwiek wstępną zgodę na wymianę działek już mamy. Jesteśmy na końcowym etapie przygotowania dokumentów. Gdyby wszystkie procedury odbyły się sprawnie, nie jest wykluczone, że sprawa zostanie sfinalizowana jeszcze w tym roku. Będzie to możliwe, jeżeli nie przeszkodzi nam w tym pandemia. Mogę dodać, że Nadleśnictwo działa bez zbędnej zwłoki. Musimy jednak wypełnić wymagania formalno-prawne, żeby wszystko było transparentne i jasne” – poinformował nas pan Wojciech Szostak.