• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 21 grudzień 2020 14:15

Ostatnia sesja augustowskiej rady miejskiej

Napisane przez RED

Dnia 29 grudnia 2020 roku (wtorek) odbędzie się ostatnia w tym roku XXIX sesja Rady Miejskiej w Augustowie. Ze względu na restrykcje, spotkanie samorządowców odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 grudnia 2020 r. (wtorek)  o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXIX sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie  Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034,
b) uchwalenia budżetu miasta na rok 2021,
c) zmian budżetu miasta na rok 2020,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031,
e) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Augustów na lata 2021-2030,
f) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Augustów,
g) odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
h) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

8. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska

Źródło: UM Augustów

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot