• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 21 grudzień 2020 15:38

Czeczeni chcieli nielegalnie przekroczyć polską granicę

Napisane przez KZ
POSG POSG

Funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach zatrzymali grupę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy podawali się za uchodźców. Cudzoziemcy do kontroli przedstawili fałszywe austriackie karty pobytowe.

W piątek (18.12.2020 r.) cudzoziemcy zgłosili się do odprawy na wjazd do Polski na drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach. Podróżowali oni autobusem rejsowym. Dwie kobiety, mężczyzna i 11-latek  podawali się za osoby ubiegające się o azyl w Austrii. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzający austriackie karty pobytu wydawane osobom będącym w procedurze uchodźczej, nabrali podejrzeń co do ich autentyczności. Szczegółowa analiza dokumentów potwierdziła, że są one podrobione . Ponadto w  toku dalszych czynności ustalono, że władze austriackie nie wystawiały cudzoziemcom  takich dokumentów.

Dwie kobiety i mężczyzna usłyszeli zarzuty posłużenia się fałszywymi dokumentami i usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy. Przyznali się do zarzucanych im czynów. Wszystkim cudzoziemcom wydano decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju. Fałszywe dokumenty zatrzymano.

Źródło: POSG

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot