• 1
  • 2
piątek, 01 styczeń 2021 12:25

Szkoły podoficerskie ogłosiły nabór

Napisane przez WJ

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach przyjmuje wnioski od kandydatów do szkół podoficerskich. W 2021 roku będzie łatwiej dostać się do służby kandydackiej.

 

Zgodnie z Decyzją Nr 171/MON z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera, szkolenie prowadzone będzie w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu oraz Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W 2021 roku limit przyjęć do Szkół Podoficerskich jest dużo wyższy niż w latach ubiegłych i wynosi 428 miejsc. Nabór przeprowadzany będzie spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi (osób cywilnych), posiadających wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.
Wszystkich zainteresowanych służbą kandydacką w Szkołach Podoficerskich informujemy, że wnioski można składać w WKU w Suwałkach w terminie:
• Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce – do 05 kwietnia 2021 r.

UWAGA. Kandydaci muszą przejść proces kształcenia w celu uzyskania kwalifikacji wojskowych młodszego nurka. Przed przystąpieniem do tego szkolenia kandydat musi uzyskać pozytywne orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w charakterze nurka oraz zdać test psychofizyczny kwalifikujący na kurs młodszego nurka.

• Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu – do 04 czerwca 2021 r.

UWAGA. Kandydaci w grupie osobowej pielęgniarstwo (ratownictwo medyczne) muszą posiadać dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub ukończenia studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne (ratownik medyczny). Dodatkowo, w grupie pielęgniarstwo – co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki (pielęgniarza).

• Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu i Toruniu – do 04 czerwca 2021 r.
• Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – do 29 października 2021 r.

Oferta skierowana jest do osób spełniających poniższe warunki:

• wiek co najmniej 18 lat;
• obywatelstwo polskie;
• zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
• niekarana/ny sądownie;
• wykształcenie wymagane – ukończona szkoła średnia.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół podoficerskich można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach lub pod numerem tel. 261 347 358, 261 347 357, oraz na stronie internetowej WKU w zakładce POZOSTAŁE > SZKOLNICTWO WOJSKOWE > SZKOŁA PODOFICERSKA.

 

Mjr Wiesław Jankowski

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.