• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 11 styczeń 2021 12:51

Farmaceuci będą szczepić przeciwko Covid-19 w aptekach?

Napisała
pixabay.com pixabay.com

W wielu europejskich krajach praktykowane są szczepienia dokonywane w aptekach przez farmaceutów. Dzieje się tak m.in. w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Portugalii, Francji, Szwajcarii czy Grecji. Doświadczenia tych państw wykazują poprawę dostępności pacjentów do szczepień. Jednak to, że farmaceuci mogą szczepić pacjentów, nie stało się z dnia na dzień. Był to proces, obejmujący wiele aspektów tego przedsięwzięcia.

Ze względu na dość znaczne braki personelu medycznego, w Polsce również pojawił się pomysł zaangażowania aptekarzy do wykonywania szczepień. Aby jednak mogło to nastąpić, działania takie muszą być uregulowane prawem. Aptekarze od lat oczekują na ustawę o zawodzie farmaceuty, która regulowałaby ich status, a teraz powinni otrzymać dodatkowo uprawnienia do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19.

Wielu farmaceutów wyraża chęć zdobycia takich uprawnień, jednak w tej kwestii pojawia się też sporo znaków zapytania. Apteki musiałyby spełnić szereg wymagań sanitarnych, organizacyjnych, logistycznych, nie mówiąc już o przeszkoleniu personelu oraz przygotowaniu bezpiecznego pomieszczenia, gwarantującego prywatność. W wielu aptekach działania na rzecz szczepień w konfrontacji z aptecznymi realiami wydają się więc mało możliwe.

Eksperci ochrony zdrowia twierdzą, że zdobycie przez farmaceutów uprawnień do wykonywania szczepień mogłoby znacznie usprawnić prowadzoną obecnie akcję szczepień. Tego samego zdania jest również Naczelna Izba Aptekarska, która twierdzi, że zwiększyłaby się wyszczepialność oraz dostępność do szczepień. Ustawa o zawodzie farmaceuty z pewnością byłaby rozwiązaniem tego problemu, zwłaszcza gdyby do studiów farmaceutycznych lub studiów podyplomowych sugerowała wprowadzenie tematyki szczepień. Obecne propozycje przeszkolenia aptekarzy musiałyby obejmować zarówno przygotowanie teoretyczne, jak również praktyczne.

Chcąc zapoznać się z opinią pracowników aptek na temat możliwości wykonywania szczepień w ich placówkach, porozmawialiśmy z augustowskimi farmaceutami.

„Jeśli musielibyśmy poddać się szkoleniu, to byśmy się szkolili, jednak nie wyobrażam sobie jak to mogłoby wyglądać w naszej niewielkiej aptece. Naszych klientów obsługujemy, jak to się mówi, za pierwszym stołem od wejścia. Nie możemy wpuszczać nikogo postronnego na zaplecze, tam gdzie są leki. Nie mamy takiego pomieszczenia, które można wydzielić dla pacjentów. Podobny pomysł już kiedyś się pojawił w związku ze szczepieniami na grypę, jednak wówczas nie przeszedł, więc nie wiadomo jak będzie teraz. Merytorycznie jestem za tym pomysłem, ale logistycznie nie mamy takich możliwości” – mówi pracownica apteki.

Kierownik kolejnej apteki w Augustowie również wyraziła swoją opinię na powyższy temat.

„Słyszałam o tym, ale wiem, że wśród farmaceutów jest wiele rozbieżnych opinii. Myślę, że takiego zadania mogliby się podjąć młodzi ludzie po studiach farmaceutycznych z uprawnieniami do wykonywania szczepień. Ja nie podjęłabym się tego osobiście ze względu na mój wiek i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjentów. Nie znamy skutków odległych po wykonaniu szczepień na Covid-19 oraz nie mamy również możliwości opieki nad pacjentami po wykonaniu szczepienia. Pomysł jest dobry, ale ja osobiście nie podjęłabym się tego zadania”.

Właścicielka kolejnej augustowskiej apteki podzieliła się z nami swoim zdaniem na temat wykonywania szczepień na koronawirusa przez aptekarzy.

„Nasza apteka nie jest przystosowana do przepływu ludzi. Pacjenci podchodzą do okienka, gdzie są obsługiwani. Myślę, że jedynie duże apteki, które dysponują obszernym zapleczem, mogłyby szczepić pacjentów. Ponadto, przygotowanie farmaceutów do tego zadania wymaga certyfikowanych szkoleń. Pracownicy aptek nie posiadają umiejętności, np. w zakresie udzielania pomocy pacjentowi po ewentualnym wstrząsie poszczepiennym, nie są przeszkoleni w użyciu zestawu przeciwwstrząsowego. Proces szkolenia teoretycznego i praktycznego zajmie dużo czasu, ale pomysł jest dobry, jeśli przyspieszy to i usprawni szczepienia przeciwko Covid-19” – mówi właścicielka apteki.

Pomysł na zaangażowanie farmaceutów w akcję szczepienia jest zdaniem wielu aptekarzy dobrym pomysłem, jednak jak widać, trzeba się liczyć z koniecznością pokonania pewnych barier.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot