• 1
  • 2
  • 3
środa, 20 styczeń 2021 14:23

Dyskusja o przyszłości szkoły w Jabłońskich

Napisała

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jabłońskich (gmina Augustów) stoi przed perspektywą likwidacji. Mała liczba uczniów oraz duże koszty utrzymania placówki, skłoniły wójta do złożenia wniosku o likwidację szkoły. Na prośbę rodziców postanowiliśmy przyjrzeć się temu problemowi i wysłuchać zdania wszystkich zaangażowanych w sprawę stron.

Problemem wiejskich szkół jest najczęściej mała liczba uczniów, a co za tym idzie, niskie subwencje oświatowe, brak perspektyw, a więc wysokie koszty utrzymania placówek przez władze lokalne. Zatem jeżeli lokalne władze argumentują swoje wnioski o likwidację szkoły niżem demograficznym, kuratoria najczęściej skłaniają się do wydania pozytywnej opinii. Swoje opinie opierają na analizie bezpieczeństwa, liczebności klas, zmianowości oraz warunków dowozu uczniów do szkoły.

Właśnie przed perspektywą likwidacji stanęła Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jabłońskich (gmina Augustów). Tam właśnie mała liczba uczniów oraz duże koszty utrzymania placówki skłoniły wójta do złożenia wniosku o likwidację szkoły.

Rodzice, powiadomieni przez wójta o zamiarze likwidacji szkoły, zwrócili się do pani sołtys wsi Topiłówka, Danuty Kulbackiej, aby podjęła działania w obronie placówki. Pani sołtys to również radna, która została obdarzona zaufaniem mieszkańców podczas wyborów, dlatego nie ma się co dziwić, że teraz rodzice oczekują od niej efektywnego działania w ich sprawie. Zwróciliśmy się do Pani Kulbackiej, prosząc o wypowiedź w prawie szkoły w Jabłońskich.

„Otrzymałam pismo z dnia 07.01.2021 roku podpisane przez wójta, Zbigniewa Buksińskiego, o rozpoczęciu procedury likwidacji, z dniem 31 sierpnia 2021 roku, Szkoły Podstawowej w Jabłońskich. To nie jest zaskakująca decyzja, ponieważ na wszystkich wspólnych spotkaniach radnych, przy omawianiu spraw oświaty w naszej gminie, był poruszany temat naszej szkoły jako tej, gdzie jest najmniej uczniów. Zapewniłam przewodniczącą rady rodziców, panią Renatę Basałaj oraz wszystkich rodziców, że jestem za utrzymaniem szkoły. Chodziły do niej również moje dzieci, byłam przewodniczącą rady rodziców, więc zrobię co będę mogła, aby nie dopuścić do likwidacji tej placówki” – mówi pani sołtys.

„W swoim imieniu wystosuję petycję m.in. do wójta, do zastępcy wójta, do przewodniczącej rady, do radnych gminy Augustów. Chociaż ze względu na pandemię nie wolno spotykać się w dużych grupach, spotkamy się w mniejszym gronie, aby przedyskutować sposoby obrony szkoły. Zaprosimy do rozmów przedstawicieli naszych władz lokalnych. Tylko względy finansowe nie powinny decydować o podejmowaniu takich kroków. Bardzo dużo pracy w funkcjonowanie szkoły włożyli rodzice. Władze zapewniają, że uczniowie w dalszym ciągu bezpłatnie będą dowożeni na lekcje, ale do szkoły w Janówce. Moim zdaniem likwidacja szkoły jest chyba ostatnią rzeczą, którą można zrobić w dobie tak niepewnych czasów, jakie dziś zachodzą w Polsce i na świecie, a przecież dobro ucznia powinno być brane pod uwagę ponad wszystko” – dodaje pani Kulbacka.

Jak do problemu likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich podchodzi jej dyrektor, pani Helena Szczytko?

„Otrzymałam pismo od wójta o terminie rozpoczęcia procedury likwidacji szkoły. Nie podano tam przyczyny, ale wiem, że jest to mała liczba uczniów (obecnie jest ich 32 oraz 5 w oddziale przedszkolnym), brak perspektyw na przyszłość i wysokie koszty utrzymania placówki. Martwię się o moich uczniów, chociaż gmina zapewnia, że dowozy dzieci do Janówki będą zapewnione, tak jak obecnie do Jabłońskich. Potwierdzam, że pani sołtys Danuta Kulbacka jest całkowicie po naszej stronie i podobnie jak ja, nie chce likwidacji szkoły. Jeśli chodzi o nauczycieli, to oni również są zaniepokojeni, gdzie znajdą miejsca pracy” – informuje pani Szczytko.

Jakie więc argumenty posłużą pani dyrektor, aby przekonać władze o utrzymaniu szkoły w Jabłońskich?

„Po pierwsze, nasza szkoła, poza swoją oczywistą funkcją edukacyjną, jest jednocześnie swoistym centrum kulturotwórczym w środowisku. Warunki, jakie panują w szkole, są bardzo przyjazne dzieciom. Nauczyciele, w większości dyplomowani, osiągają bardzo dobre wyniki nauczania, a wyniki egzaminów zewnętrznych są najlepsze w środowisku. Cenię organ prowadzący, wójta, ponieważ w zasadzie zawsze pomagał szkole i nigdy w razie potrzeby nie zostaliśmy bez pomocy. Jestem niepoprawną optymistką i wierzę, że rozmowy z władzami przyniosą dla naszej szkoły pozytywne efekty, że to nie ekonomia zdecyduje o naszym być albo nie być” – mówi dyrektor szkoły.

Gdy mówi się o szkole oraz o uczniach, niemałą rolę odgrywają rodzice. Poprawna współpraca szkoły i rodziców jest bardzo ważnym czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka. Te dwa środowiska kształtują jego rozwój umysłowy i społeczny, jego zachowanie i postawy, jak również mają wpływ na jego sukcesy szkolne. Wspólne budowanie i dbałość o „małe ojczyzny” jest podstawą bezpieczeństwa  oraz gwarantem osiągania sukcesów.

W obliczu planów likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich, rodzice zajęli stanowcze  stanowisko. Od przewodniczącej rady rodziców Renaty Basałaj usłyszeliśmy:

„Początkowo nie za bardzo czuliśmy wsparcie nauczycieli i dyrektora szkoły, ale ostatnie spotkanie upewniło nas, że w tej sprawie będziemy walczyć wspólnie. Wiemy, że dzieci w szkole jest mało, ale nie pozwolimy, żeby względy finansowe górowały nad emocjami związanymi z przywiązaniem lokalnego środowiska do miejsca, gdzie zarówno kształcone są nasze dzieci, jak również mieszkańcy wsi uczestniczą tam w różnych uroczystościach lokalnych. Tam się spotykamy, uczymy i bawimy. Ponadto, szkoła ma bardzo dobre wyniki nauczania, a nauczyciele są świetnie przygotowani merytorycznie do swojej pracy. Po likwidacji naszej szkoły uczniowie pewnie byliby dowożeni do Janówki, ale co z nauczycielami? Jest jeszcze wiele pytań, które nas nurtują i będziemy domagać się odpowiedzi” – mówi przewodnicząca rady rodziców, pani Renata Basałaj.

Kolejną osobą, z którą rozmawialiśmy na temat przyszłości szkoły w Jabłońskich, był zastępca wójta, Zdzisław Chmielewski. Jego również zapytaliśmy o przyczyny ewentualnej likwidacji szkoły.

„Wysłaliśmy pisma mówiące o tym, że z dniem 31 sierpnia 2021 roku rozpocznie się procedura likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich. To bardzo trudna decyzja, ale względy ekonomiczne są  nieubłagalne. Zdajemy sobie sprawę, że szkoła jest jedynym, że tak powiem, domem kultury dla mieszkańców. Nie jest to jeszcze ostateczna decyzja, ale z drugiej strony, w tak małej gminie mamy siedem szkół, które musimy utrzymać. Subwencja oświatowa na te placówki wynosi 6,6 miliona złotych, a w naszym budżecie trzeba zapewnić  12 milionów. W siedmiu szkołach mamy 511 uczniów w klasach I-VIII i 78 dzieci w oddziałach „zerowych”. Jeśli chodzi o szkołę w Jabłońskich, to prognozy na przyszłość nie są najlepsze. W roku szkolnym 2021/2022, w klasach I-VIII będzie tylko 25 uczniów i niestety nie będzie klas I, II, IV i VI. Niby szkoła ośmioklasowa, a uczniów bardzo mało. Niektórzy uczniowie z obwodu tej szkoły, uczą się w innych placówkach – w Janówce, w Augustowie, a ośmioro mieszka za granicą. W tej chwili jest czas na rozmowy, na przedstawianie argumentów obu stron. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Ponadto kuratorium oświaty musi wydać swoją opinię, bo tego wymagają przepisy” – mówi pan Zdzisław Chmielewski.

Spytaliśmy wójta o losy nauczycieli i dyrektora szkoły. Co stanie się z pracownikami, gdy zabraknie placówki w Jabłońskich?

„W szkole jest zatrudnionych 7 nauczycieli stałych i 7 dojeżdżających. Z pewnością nie zostaną oni bez pracy. Pani dyrektor ma możliwość przystąpienia do konkursu, ponieważ prawdopodobnie w dwóch okolicznych placówkach dyrektorzy odejdą na emeryturę. Uczniowie będą  w dalszym ciągu bezpłatnie dowożeni do szkoły, z tym że do Janówki. Przed ostateczną decyzją z pewnością  odbędziemy jeszcze wiele rozmów” – dodaje pan wójt.

Tak więc przed wszystkimi zainteresowanymi losem Szkoły Podstawowej w Jabłońskich jeszcze dużo trudnych rozmów i trudnych decyzji.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot