• 1
  • 2
niedziela, 31 styczeń 2021 20:10

Uczczono 32. rocznicę śmierci ks. Stanisława Suchowolca

Napisane przez CR

W niedzielę (31.01) odbyła się uroczysta msza św. w 32. rocznicę tragicznej śmierci ks. Stanisława Suchowolca. Kapelan białostockiej „Solidarności” zginął w pożarze plebanii w nocy z 29 na 30 stycznia 1989 r. W imieniu marszałka Artura Kosickiego pamięć niezłomnego kapłana uczcił Tomasz Szeweluk, sekretarz województwa oraz Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku.

 

 Mszy świętej odprawionej w parafii p. w. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, w której w ostatnich latach życia posługiwał ksiądz Suchowolec, przewodniczył proboszcz, ks. Zbigniew Snarski. W czasie nabożeństwa działacze opozycji antykomunistycznej, którzy w okresie stanu wojennego doświadczali straszliwych represji ze strony peerelowskich władz, wraz z parafianami przypomnieli o odwadze i poświęceniu kapelana białostockiej „Solidarności”, który będąc zastraszany i szykanowany przez władzę, nie zrezygnował z patriotycznej działalności. W homilii ks. Karol Piniewski, dyrektor Archidiecezjalnego Radia „i”, podkreślał, że ksiądz Stanisław widząc życie Polaków w zniewoleniu angażował wszystkich do modlitwy o wolność Ojczyzny. Dodał, że dzisiaj przypominając jego posługę powinniśmy wiedzieć, że mamy modlić się o wolność przede wszystkim dla nas samych.


- Za wzór walki o wolność ksiądz Stanisław Suchowolec uważał trzy postacie polskich duchownych: św. Maksymiliana Marię Kolbego, sługę bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Na podstawie ich nauki wzywał do poszanowania godności prawdziwego Polaka, domagał się nie zakłamywania historii Polski oraz prawa do swobodnego życia, prawdy, wolności i sprawiedliwości - mówił ks. Piniewski.

Po zakończeniu mszy św. odbyła się modlitwa przy grobie ks. Stanisława Suchowolca. Następnie złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Stanisława Korolkiewicz, zastępca przewodniczącego Klubu Więzionych i Represjonowanych (WIR) w Białymstoku, podkreślała w krótkim przemówieniu do zebranych przy grobie kapłana, że kapelan białostockiej „Solidarność” za życia był dla działaczy opozycji antykomunistycznej w trudnych czasach komunizmu bratem oraz przyjacielem.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Zgromadzeniu towarzyszyły również poczty sztandarowe.


Ks. Stanisław Suchowolec urodził się 13 maja 1958 roku w Białymstoku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1983 roku. Przez pierwsze lata po ich otrzymaniu sprawował posługę w Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli (rodzinnej parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki). Tam organizował patriotyczne msze za ojczyznę. Następnie  został przeniesiony do parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w białostockich Dojlidach, gdzie kontynuował swoją działalność. Zginął w 1989 roku w niewyjaśnionych okolicznościach w pożarze na plebanii tej parafii w wieku 31 lat.


Tekst i fot.: Cezary Rutkowski
       Źródło: Wrota Podlasia

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek