• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 02 luty 2021 14:10

Remont śluzy tuż tuż

Napisała

Śluza Augustów na Kanale Augustowskim doczeka się remontu. Dokumenty są już opracowywane i wszystko zmierza do tego, że za jakiś czas rozpoczną się roboty budowlane. Kiedy to nastąpi i jak będzie wyglądał remont?

Spośród licznych atrakcji turystycznych na Podlasiu, Kanał Augustowski należy do najcenniejszych i najpopularniejszych zabytków w Polsce. Pomysł na budowę Kanału zrodził się już w 1822 roku. Nie wgłębiając się w meandry historii i losy tego zabytku przez lata jego funkcjonowania, dziś Kanał Augustowski składa się z 44,85 km sztucznych przekopów, 35,05 km uregulowanych koryt rzecznych  i 21,3 km jezior. Jest na nim 18 śluz, z czego 14 na terenie Polski. W okolicy Augustowa znajdują się śluzy: Augustów, Przewięź, Swoboda oraz Kanał Bystry z jazem.

Śluza Augustów na Kanale Augustowskim ma zostać za jakiś czas wyremontowana. Rozmowy, które  włodarze miasta przeprowadziły z zarządem Wód Polskich, dotyczyły m.in. drożności ul. 29 Listopada podczas remontu. Jest to ważna trasa komunikacyjna, a więc należałoby zapewnić jej przepustowość. Zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz w rozmowie z nami jednoznacznie wypowiedział się na ten temat.

„To droga krajowa nr 16, więc bezwzględnie musi być przejezdna podczas remontu Kanału. Wypracowaliśmy porozumienie z Wodami Polskimi, że jeżeli samochody ciężarowe będą chciały wjechać od śluzy, wówczas ruch na chwilę zostanie zatrzymany. Nie ma opcji, żeby most był zablokowany” – poinformował pan Chodkiewicz.

Wyczerpującej wypowiedzi na temat remontu śluzy Augustów udzieliła nam pani Agnieszka Giełażyn- Sasimowicz, rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Białymstoku.

„Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji na remont śluzy Augustów na Kanale Augustowskim. Posiadamy już pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych, czekamy na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydawaną przez Burmistrza Augustowa. Dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej będziemy mogli wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury o decyzję - pozwolenie wodnoprawne, a po jej uzyskaniu, o decyzję -  pozwolenie na budowę, a co za tym idzie rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy remontu śluzy Augustów. Szacujemy, że nastąpi to najwcześniej w ostatnim kwartale br. Zakończenie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie śluzy po wykonanym remoncie przewidujemy na grudzień 2023 roku” – mówi pani rzecznik.

Inwestycja ta ma na celu przywrócenie sprawności technicznej śluzy oraz utrzymanie drożności drogi wodnej Kanał Augustowski dla żeglugi śródlądowej. Jaki jest zakres prac inwestycji i jakie to pociąga za sobą koszty?

„Remont śluzy Augustów będzie polegał na wzmocnieniu ścian komory i głów śluzy, wymianie poszycia wrót, remoncie mechanizmu napełniania, zmianie sposobu obsługi śluzy z ręcznego na elektryczny lub hydrauliczny, umocnieniu brzegów ścianką szczelną awanportu dolnego i górnego, pogłębieniu kanału od strony awanportu dolnego, zmiany zagospodarowania terenu wokół śluzy (wymiana ciągów pieszych, montaż oświetlenia, wymiana ogrodzenia, wykonanie monitoringu śluzy spiętego z budynkiem operatora śluzy i budynkiem Dyrekcji Zarządu Zlewni). Po północnej stronie nabrzeża odtworzona zostanie „mała przystań” w postaci pływającego pomostu na 6 – 8 jednostek. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 10 milionów złotych” – informuje pani Giełażyn- Sasimowicz.

Wiadomo, że nad śluzą biegnie droga krajowa nr 16. Jak będzie odbywał się ruch samochodowy podczas remontu?

„Dokładamy wszelkich starań aby prace, które będą prowadzone na śluzie, nie wpływały na utrudnienia w ruchu drogowym. Ruch na ulicy 29-listopada w Augustowie będzie odbywał się normalnie. Chwilowe utrudnienia mogą się tworzyć tylko w momencie wjazdu lub wyjazdu ciężarówek z budowy. Wyremontowana śluza z pewnością będzie atrakcją turystyczną miasta Augustów. Poprawi się bezpieczeństwo i jakość śluzowania” – informuje nasza rozmówczyni.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot