• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 04 luty 2021 16:07

Dobre wiadomości dla przedsiębiorców

Napisane przez RED

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński  po raz kolejny zdecydował o wydaniu rozporządzenia przedłużającego przekazanie zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego PIT. Projekt rozporządzenia obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Działanie ma na celu wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców i przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia.

Rozporządzenie obejmuje m.in. branże:gastronomiczną, rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne, sprzedaży detalicznej, turystyczną.

Rozporządzenie przedłuży do 20 sierpnia 2021 r. termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r.

Rozwiązanie to obejmie  ok. 90 tys. przedsiębiorców.

Czego dotyczy przedłużenie zaliczek

Przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów:

- ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
- od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,
- od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wcześniejsze przesunięcia terminów

W pierwszej fazie pandemii przedłużyliśmy termin wpłaty podatku pobranego w marcu, kwietniu i maju 2020 r. odpowiednio do:

- 20 sierpnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za marzec,
- 20 października 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za kwiecień, oraz
- 20 grudnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za maj.

Rozwiązanie to objęło 1,2 mln płatników podatku PIT.

Po raz drugi terminy zostały przedłużone do:

- 20 maja 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,
- 20 czerwca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,
- 20 lipca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.

Rozwiązanie to objęło 85 tys. płatników  PIT.

Źródło: KAS

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot