• 1
  • 2
piątek, 05 luty 2021 14:00

ZUS informuje - to obowiązek!

Napisała

Dane adresowe klientów są dla Zakładu bardzo istotne. Korespondencja, która jest wysyłana, dociera na  ostatni wskazany adres. Oznacza to, że jeśli adres nie jest aktualny, a ZUS wyśle na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały adresata. Dlatego, aby korespondencja mogła być dostarczona na właściwy adres, należy zgłaszać każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego.

- Jeśli upoważniony został przedstawiciel lub pełnomocnik do załatwiania w ZUS spraw w czyimś imieniu, wówczas osoba ta staje się stroną w postępowaniu z Zakładem. W takiej sytuacji również przedstawiciel lub pełnomocnik ma obowiązek informować urząd o zmianie adresu do doręczeń korespondencji z ZUS, w tym adresu elektronicznego - wyjaśnia Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności naszego klienta, związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia.

Obowiązek zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego wynika z  art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy pamiętać, że w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym, podany przez naszego klienta adresem ma skutek prawny.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Gruby Benek