• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 11 luty 2021 15:07

Niepewne losy Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

Napisała

Od kilku lat Szkoła Podstawowa w Jabłońskich jest tematem dyskusji władz gminy Augustów. Wczoraj (10 lutego) odbyło się posiedzenie Rady Gminy, na którym po raz kolejny dyskutowane było być albo nie być tej placówki. Jaką decyzję podjęto?

Szkoły w małych, wiejskich środowiskach, oprócz swojej najważniejszej funkcji, jaką jest edukacja, pełnią również rolę domów kultury, są miejscem spotkań różnych gremiów danego rejonu. Oczywistym jest także, że dla dzieci i uczniów szkoła jest ich drugim domem, gdzie wspólnie spędzają czas, bawią się, uczestniczą w konkursach i imprezach szkolnych. Niestety realia są nieubłagane. Dzieci w rejonie szkoły w Jabłońskich jest bardzo mało i prognozy demograficzne nie wskazują na jakieś zmiany na lepsze.

Dnia 10 lutego odbyło się posiedzenie Rady Gminy, na którym po raz kolejny dyskutowano o losach placówki w Jabłońskich. Poprosiliśmy dyrektora szkoły panią Helenę Szczytko, o wypowiedź dotyczącą tej kwestii.

„Uczestniczyłam w środowym posiedzeniu Rady Gminy. W zebraniu brało 14 osób i przeważającą większością przegłosowano wniosek o zamiarze likwidacji szkoły. Najważniejsze argumenty to brak uczniów i perspektyw na przyszłość oraz duże koszty utrzymania placówki. Obecnie mamy 32 uczniów. Nie ma już klas I, II, IV i VI. Nie będzie również w nowym roku szkolnym klas I. Mimo wszystko rodzice, uczniowie, a nawet Straż Pożarna, wciąż piszą petycje o porzucenie zamiaru likwidacji szkoły. Teraz Kuratorium Oświaty ma wydać opinię w naszej sprawie” - mówi pani Szczytko.

Wójt Gminy Augustów, pan Zbigniew Buksiński, zgodził się podzielić swoimi opiniami na temat przyszłości szkoły w Jabłońskich.

„10 lutego Rada Gminy podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich. W posiedzeniu uczestniczyło 14 osób. 3 osoby były przeciwne likwidacji szkoły, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 10 osób było za likwidacja placówki. Główne argumenty przemawiające za zlikwidowaniem szkoły to fakt, że od rocznika 2015 do 2020 w obwodzie szkoły jest zameldowana bardzo mała liczba dzieci i przez najbliższe 4-5 lat nie zostanie utworzona klasa I. Ponadto bardzo dużą część budżetu pochłaniają wynagrodzenia dla nauczycieli, a w tej szkole jest 7 nauczycieli stałych i 7 dochodzących. Utrzymanie budynku to kwota 30-40 tysięcy złotych. Za rok 2019/2020 (od 1września 2019 do 31 sierpnia 2020) koszt utrzymania szkoły wyniósł około jednego miliona złotych” – informuje pan wójt.

„Jest mi przykro, bo tak naprawdę nie chcielibyśmy likwidacji placówki, ale brak dzieci to bardzo ważny argument. Toczą się jeszcze rozmowy rodziców z Kuratorium Oświaty, wspomagają ich w tym pracownicy straży pożarnej. Nic jeszcze nie jest przesądzone. Jutro pewnie wyślemy naszą uchwałę do Kuratorium, aby wydało swoją opinię na ten temat. Jednak nawet gdy KO zdecyduje za likwidacją, a ma na to 30 dni, jeszcze raz zbierze się Rada Gminy, aby podjąć ostateczną uchwałę w tej sprawie. Jak powiedziałem, nic jeszcze nie jest przesądzone” – zapewnia Zbigniew Buksiński.

Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i śledzić dalsze losy szkoły w Jabłońskich.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot