• 1
  • 2
  • 3
niedziela, 14 luty 2021 17:18

Formacja, która powstała z miłości do Ojczyzny

Napisane przez ŁK

79 lat temu utworzona została Armia Krajowa - siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. Naczelny Wódz gen. broni Władysław Sikorski w rozkazie z 14 lutego 1942 roku skierowanym do gen. bryg. Stefana Roweckiego, Komendanta Związku Walki Zbrojnej, pisał:

 

"1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]".

Przekształcenie ZWZ w AK miało służyć scaleniu pod jednym dowództwem licznych organizacji niepodległościowych działających w okupowanej Polsce. Pierwszym Dowódcą AK został gen. bryg. Sławomir Rowecki ps. "Grot" (od jego pseudonimu nazwę noszą karabinki MSBS, podstawowa broń żołnierzy WOT).

Polskie Państwo Podziemne to jedyna w skali światowej organizacja, w której mimo terroru okupanta funkcjonowały wszystkie organy państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Zakonspirowane struktury, które miały za zadanie utrzymać w ciągłości administrację państwową i przygotować ją do funkcjonowania po zakończeniu wojny.

Okręg Białystok AK podzielony był na sześć inspektoratów: Mazowiecki, Podlaski, Łomżyński, Suwalski, Białostocki i Grodzieński. Jego dowódcą został ówczesny mjr Władysław Liniarski ps. Mścisław. W szczytowym okresie siły okręgu liczyły ok. 33 000 żołnierzy. Słuszne przewidywania "Mścisława" wobec intencji ZSRR doprowadziły do tego, że w czasie akcji "Burza" struktury AK na Białostocczyźnie uniknęły dekonspiracji. Umożliwiło to, po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 roku, budowę kolejnej organizacji niepodległościowej - Armii Krajowej Obywatelskiej.

Kombatanci Armii Krajowej są grupą szczególną w systemie wsparcia WOT. Dziedzictwo tradycji 1 Podlaskiej Brygady OT nawiązuje do historii Okręgu Białystok AK. Ta relacja ma oparcie nie tylko w przeszłości, ale także tu i teraz. Otoczenie opieką kombatantów było jednym z tych zadań, od których 6 marca ubiegłego roku Terytorialsi rozpoczęli operację przeciwkryzysową. Podlascy Terytorialsi utrzymując kontakt telefoniczny monitorują stan zdrowia kombatantów i reagują na bieżące potrzeby. Obecnie żołnierze WOT pomagają kombatantom w procesie szczepienia przeciwko COVID-19.

W niedzielę pod Pomnikiem "Żołnierzom AK" w Białymstoku kwiaty złożył mjr Czesław Chociej, prezes Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy AK, w asyście dowódcy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Sławomira Kocanowskiego, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego. Terytorialsi wystawili posterunek honorowy oraz poczet ze sztandarem Okręgu Białystok ŚZŻ AK.
Uroczystość z udziałem żołnierzy 1PBOT odbyła się także w Łomży przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego.
W przededniu rocznicy żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT zapalili znicze na 12 grobach i pomnikach poświęconych żołnierzom Armii Krajowej.

 

kpt. Łukasz Wilczewski

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot