• 1
  • 2
poniedziałek, 15 luty 2021 15:29

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina – warto dopełnić tej formalności

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał ważny komunikat. Warto pamiętać o dopełnieniu tej formalności. W przeciwnym razie mogą nas czekać poważne konsekwencje.

KNF, w wydanym przez siebie komunikacie, przypomina o konieczności przedłużania polis OC. Ci, którzy nabyli pojazd z obowiązującą umową ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm), nie mają co liczyć na to, że „wznowi się” ona automatycznie na okres kolejnych dwunastu miesięcy. Warto więc pamiętać o jej przedłużeniu, ponieważ w innym przypadku zostaniemy bez żadnej ochrony. To jednak nie jedyna konsekwencja niedopełnienia formalności.

W komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego czytamy, że „jeżeli samodzielnie nie zawrzemy umowy ubezpieczenia OC ppm możemy pozostać bez ochrony, a wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł nałożyć na nas opłatę za brak ubezpieczenia”.

Warto pamiętać, że podczas wybierania umowy ubezpieczenia OC mamy wiele możliwości, bowiem każdy z ubezpieczycieli posługuje się własną taryfą składek. Wybierając najkorzystniejszą ofertę, możemy więc sporo zaoszczędzić na tej opłacie.

Jeśli chcemy podpisać nową umowę ubezpieczenia OC, nie musimy wcale czekać do końca okresu ochrony z umowy obowiązującej w momencie nabycia pojazdu. Z powodzeniem możemy ją bowiem wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.

Warto również podkreślić, że powyższe zasady obowiązują również w przypadku, „gdy własność pojazdu mechanicznego nabywa jego wcześniejszy posiadacz, który, nie będąc jeszcze właścicielem, zawarł umowę ubezpieczenia OC. Tu również następuje zmiana właściciela, co powoduje, że umowa ubezpieczenia OC nie „wznawia się”, zaś ubezpieczający, stając się jednocześnie nowym właścicielem, może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym”.

Źródło: knf.gov.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek