• 1
  • 2
wtorek, 02 marzec 2021 14:27

Rewolucyjne zmiany w L4! Dzięki nim chętniej poddasz się kwarantannie?

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Szykują się spore zmiany w zwolnieniach lekarskich. Do Sejmu trafił bowiem projekt ustawy, która miałaby na nowo uregulować przepisy dotyczące L4. Co się zmieni? Kto zyska na wprowadzonych innowacjach? Wyjaśniamy.

Zwolnienie lekarskie – jak jest?

Według obowiązujących przepisów, większość osób przebywających na L4  otrzymuje 80 procent wynagrodzenia za czas, w którym przysługiwało im zwolnienie lekarskie. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, jednak nie jest ich zbyt wiele.

W tej chwili 100 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługuje:

- za okres pobytu w szpitalu, jeżeli niezdolność do pracy wynika z wypadku, który powstał w drodze do pracy lub z pracy,
- jeśli niezdolność do pracy wystąpi w czasie ciąży,
- jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W związku z pandemią koronawirusa wprowadzono kolejne wyjątki. Do 5 września 2020 100 procent wynagrodzenia za czas choroby otrzymywali również:

- lekarze,
- pielęgniarki,
- ratownicy medyczni.

Zmiany w L4 – nowe zasady

Klub parlamentarny Lewicy wpadł jednak na pomysł, aby dokonać zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, regulujących przebywanie pracownika na L4. Czy zwolnienie lekarskie byłoby w takim przypadku lepiej płatne?

Do Sejmu trafił projekt ustawy, według którego miałaby obowiązywać wypłata 100 procent wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie w przypadku choroby zakaźnej lub przebywania na kwarantannie czy w izolacji. Zmiana jest jak najbardziej korzystna, ponieważ w tej chwili większość osób przebywających na L4 otrzymuje jedynie 80 procent pensji.

Według nowych ustaleń, jeśli wejdą one w życie, wynagrodzenie w wysokości 100 procent przysługiwałoby w przypadku:

- choroby zakaźnej trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a do 14 dni u pracownika, który ukończył 50. rok życia,
- okresu poddawania się kwarantannie, izolacji lub innym przewidzianym w prawie formom odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającego łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a do 14 dni u pracownika, który ukończył 50. rok życia.

Rewolucyjne zmiany w L4 – korzyści

Według klubu parlamentarnego Lewicy, którego członkowie są pomysłodawcami wprowadzenia nowych przepisów związanych z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, zmiany te spowodują wiele korzyści. I nie chodzi tu wyłącznie o korzyści finansowe. Ma być to również przesłanka do tego, aby osoby chore chętniej poddawały się diagnostyce chorób zakaźnych oraz rygorom związanym z kwarantanną i izolacją.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot