• 1
  • 2
wtorek, 02 marzec 2021 16:18

Próbna matura 2021 – jak będą wyglądały egzaminy w Augustowie? Poznaj obowiązujące zasady, wprowadzone zmiany i terminy

Napisała

Nadszedł ten czas – próbna matura 2021 będzie odbywać się między 3 a 16 marca. Zadecydowano, że egzaminy odbędą się w szkołach, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Warto wiedzieć, jak się przygotować, co ze sobą zabrać i jak się zachowywać. Podajemy szczegóły.

Próbna matura 2021 – zasady

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik, poinformował, że próbne matury będą odbywały się w szkołach przy zachowaniu takich samych zasad reżimu sanitarnego, jakie obowiązywały przy organizacji ubiegłorocznego egzaminu. Przy wejściu do placówki można więc spodziewać się dozowników z płynem dezynfekującym, pamiętać również należy o obowiązku posiadania maseczki, którą będzie można zdjąć z twarzy dopiero po zajęciu miejsca na sali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie własne przybory piśmiennicze, takie jak długopis, linijkę, kalkulator, cyrkiel itp.

Aby dowiedzieć się, jak do próbnych matur przygotowują się augustowskie placówki, poprosiliśmy o rozmowę dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, panią Annę Sus-Cilulko.

„Wszystkie zalecenia sanepidu, MEN, GIS oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą skrupulatnie przestrzegane. Przepracowaliśmy już te zasady podczas ubiegłorocznego egzaminu maturalnego, a więc mamy wszystko doskonale przygotowane” – powiedziała pani dyrektor.

Pytaliśmy również między innymi o to, czy wszyscy maturzyści zadeklarowali chęć przystąpienia do próbnego egzaminu.

„W tym roku mamy 110 maturzystów i wszyscy przystąpią do egzaminu” – poinformowała nas pani Sus-Cilulko.

Konieczny i obowiązujący podczas próbnej matury będzie również dystans społeczny, dlatego planowane jest rozsadzenie maturzystów w większej niż zazwyczaj liczbie klas. Czy tak będzie również w augustowskiej placówce?

„Ze względu na pandemię rozdzieliliśmy uczniów i będą pisać w trzech pomieszczeniach: w sali teatralnej, na sali gimnastycznej i na korytarzu. W zależności od liczebności grup, nadzór będą sprawowali nauczyciele od dwóch do czterech osób. Kiedy uczniowie zajmą miejsca w wyznaczonych pomieszczeniach, testy zostaną rozdane, nikt nie będzie już się przemieszczał, wówczas uczniowie mogą zdjąć maseczki. Jeśli ktoś sobie życzy, może pisać w maseczce” – informuje nasza rozmówczyni.

Specyficzne warunki, jakie dotykają wszystkich w okresie pandemii, będą obowiązywać również uczniów, podchodzących w tym roku do próbnej matury. Aby ułatwić im nieco egzaminy, o 20-30 procent ograniczono zakres wiedzy, która jest wymagana na maturze 2021. Uczniowie nie będą również mieli obowiązku zapisywania się na jeden z egzaminów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). Tegorocznych maturzystów nie będą również obowiązywały matury ustne.

Pytaliśmy panią dyrektor o zakres materiału egzaminu próbnego. Czy w związku ze zdalnym nauczaniem i związanymi z tym ograniczeniami MEN uszczupliło treści egzaminu? Czy oceny z próbnej matury znajdą się w dziennikach lekcyjnych i czy będą miały wpływ na ocenę końcoworoczną ucznia?

„Nauczyciele otrzymali informatory, w których MEN zaznaczył, które treści nie zostaną umieszczone w testach i mam nadzieję, że rzeczywiście ich tam nie będzie. Testy sprawdzą nasi nauczyciele, a ich ocena będzie procentowa. Nigdy nie przelicza się tych wyników na ocenę i tym bardziej wynik egzaminu nie ma wpływu na końcowa ocenę z danego przedmiotu” – mówi pani dyrektor.

Poprosiliśmy panią Annę Sus-Cilulko o ocenę stanu przygotowania tegorocznych maturzystów do egzaminu. Uczyli się oni bowiem w trudniejszych niż zazwyczaj warunkach.

„Przygotowaliśmy naszych uczniów najlepiej jak mogliśmy. W szkole organizowane były konsultacje stacjonarne w małych grupach oraz konsultacje on-line. Bardzo dużo uczniów wzięło w nich udział. Praca przy komputerach wymagała dużej samodyscypliny. Mieliśmy ciągły kontakt z uczniami i ich rodzicami. Trudno mi ocenić stopień przygotowania maturzystów do egzaminu, ale mam nadzieje, że będzie dobrze. Sami uczniowie obawiają się testów, ale przystępują do wszystkich egzaminów, więc wierzą w swoje siły” – informuje pani dyrektor.

Dowiedzieliśmy się również, że 85 procent nauczycieli pracujących w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie zostało zaszczepionych przeciwko Covid-19 i wszyscy są zdrowi.

Kiedy egzaminy – CKE podało terminy

Już jutro (3 marca) rozpocznie się próbna matura 2021. Egzaminy będą trwały aż do 16 marca włącznie i odbędą się stacjonarnie. Szkoły będą miały możliwość przeprowadzenia próbnych egzaminów ze wszystkich przedmiotów, które w maju będą zdawać ich uczniowie. Jak będzie wyglądał szczegółowy harmonogram tegorocznych matur?

3 marca, godz. 9:00 - język polski – poziom podstawowy
3 marca, godz. 14:00 - język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony), języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
4 marca, godz. 9:00 - czwartek matematyka – poziom podstawowy,
4 marca, godz. 14:00 - historia muzyki, filozofia (poziom rozszerzony)
5 marca, godz. 9:00 - język angielski – poziom podstawowy
5 marca, godz. 14:00 - historia sztuki, język kaszubski (poziom rozszerzony)
8 marca, godz. 9:00 - język angielski – poziom rozszerzony, język angielski – poziom dwujęzyczny
8 marca, godz. 14:00 - język francuski (poziom podstawowy), język hiszpański (poziom podstawowy), język niemiecki (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy), język włoski (poziom podstawowy)
9 marca, godz. 9:00 -język polski – poziom rozszerzony,
9 marca, godz. 14:00 - język francuski (poziom rozszerzony), język francuski (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom dwujęzyczny), język włoski (poziom rozszerzony), język włoski (poziom dwujęzyczny)
10 marca, godz. 9:00 - matematyka – poziom rozszerzony
10 marca, godz. 14:00 - język hiszpański (poziom rozszerzony), język hiszpański (poziom dwujęzyczny), język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom dwujęzyczny)
11 marca, godz. 9:00 - biologia – poziom rozszerzony,
11 marca, godz. 14:00 - informatyka – poziom rozszerzony
12 marca, godz. 9:00 - chemia – poziom rozszerzony,
12 marca, godz. 14:00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
15 marca, godz. 9:00 - historia – poziom rozszerzony
15 marca, godz. 14:00 - fizyka – poziom rozszerzony
16 marca, godz. 9:00 - geografia – poziom rozszerzony
16 marca, godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

Trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów i życzymy im pomyślnego zdania egzaminów oraz wysokich ocen.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek