• 1
  • 2
wtorek, 09 marzec 2021 14:31

Nie być niewidzialnym, czuć się potrzebnym

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Starość i samotność to w bardzo wielu przypadkach nierozłączne zjawiska. Poczucie izolacji społecznej powoduje, że seniorzy, pozostawieni samym sobie, częściej zapadają na różne choroby, tracą sens życia. Dlatego nierzadko sami o sobie mówią, że są niewidzialni, niezauważalni. To jest ten pesymistyczny aspekt funkcjonowania ludzi starszych. Istnieją jednak działania wspierające seniorów. W Augustowie starsi ludzie skupiają się w wielu stowarzyszeniach.

Według badań GUS, pod koniec 2019 roku liczba osób powyżej 60. roku życia w Polsce wynosiła ponad 9 milionów, co stanowiło około 15 procent populacji naszego kraju. Do 2050 roku przewiduje się, że ten wskaźnik wzrośnie do około 14 procent, co będzie stanowiło niemal 40 procent populacji. Dane, aktualizowane mniej więcej co pięć lat, wskazują tendencję zwyżkową, dlatego też można powiedzieć, że społeczeństwo się starzeje.

System priorytetów i potrzeb wśród ludzi starszych ulega przewartościowaniu, a dla budżetu państwa jest to nie lada wyzwanie. Osoby w starszym wieku potrzebują większych nakładów budżetowych ze względu na opiekę i leczenie. Do tego wielu seniorów dotyka pewna choroba cywilizacyjna, jaką jest samotność. Starość i samotność to nierzadko nierozłączne zjawiska, a poczucie izolacji społecznej powoduje, że seniorzy, pozostawieni samym sobie, częściej zapadają na różne choroby, tracą wręcz sens życia. Dlatego bardzo często mówią o sobie, że są niewidzialni, niezauważalni. Jak gdyby spełnili już swoja rolę w życiu i teraz odchodzą w cień. To jest ten pesymistyczny aspekt funkcjonowania ludzi starszych.

Jest jednak wiele działań, które wspierają seniorów. Istnieją sieci wsparcia w obrębie rodziny, sąsiadów, samorządów terytorialnych, państwa. Cele, jakie zakładane są w ramach wsparcia społecznego, to przede wszystkim zapewnienie osobom starszym poczucie bezpieczeństwa, jak najdłuższego utrzymania ich aktywności fizycznej i umysłowej, tworzenie więzi społecznych, przystosowywanie środowiska w jakim żyją do ich aktualnych potrzeb, zapewnianie możliwości rozwijania ich pasji i zainteresowań.

W Augustowie seniorzy powyżej 60. roku życia stanowią około 23procent wszystkich mieszkańców. Skupiają się oni w wielu stowarzyszeniach, takich jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Augustowskie Stowarzyszenie Seniorów 55+, Augustowskie Stowarzyszenie „Aktywni Seniorzy”, Zespół „Senior”, czy „Bądźmy Razem” – Klub Seniora przy Miejskim Domu Kultury. To właśnie z przedstawicielką MDK przeprowadziliśmy rozmowę, pytając o aktywność ludzi starszych.

„Klub Seniora „Bądźmy razem” przed pandemią działał bardzo prężnie. Organizowaliśmy spotkania z psychologiem, geriatrą, podczas których nasi seniorzy mogli uzyskać wsparcie od specjalistów, uzyskać informacje np. na temat depresji, radzenia sobie ze stresem itp. Seniorzy bardzo chętnie brali udział w warsztatach, zajęciach plastycznych, wykonywali stroiki, kwiaty z bibuły, maskotki. Chodziliśmy na plażę Bielnik czy do Śródmieścia poćwiczyć na przyrządach. Starszym ludziom z naszego klubu bardzo brakuje tych spotkań i myślę, że może powrócimy do tych zajęć w mniejszych grupach, w reżimie pandemicznym” – poinformowała nasza rozmówczyni.

Pani Barbara Kaplukiewicz, zastępca przewodniczącego Rady Seniorów, również opowiedziała nam o życiu starszych ludzi w Augustowie.

„W klubie Seniora jest ponad 40 osób. Niestety ograniczenia pandemiczne nie pozwalają na organizowanie wspólnych zajęć. Jeśli pogoda dopisywała, umawialiśmy się na wycieczki rowerowe, na spotkania na świeżym powietrzu. Nasi seniorzy chętnie się uczą i ostatnio prosili o zorganizowanie kursu komputerowego. Współpracę zaproponowała nam firma BILLS z Białegostoku. Prezes Zarządu, Anna Krejza, zaproponowała 36-godzinny kurs komputerowy dla 36 osób. Zostaniemy wyposażeni w komputery, które po kursie otrzymamy na własność dla klubu. Kurs rozpocznie się na początku kwietnia i będzie odbywał się w 5-osobowych grupach” – dowiedzieliśmy się od pani Barbary.

W Augustowie przy Urzędzie Miasta działa 8-osobowa Rada Seniorów, która jest ciałem doradczym burmistrza, a jej głównym celem jest podejmowanie działań w kierunku integracji augustowskiego środowiska osób starszych oraz zwiększanie aktywności społecznej seniorów w środowisku lokalnym.

Jak widać, starsi członkowie augustowskiej społeczności są otoczeni troskliwą opieką.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek