• 1
  • 2
piątek, 12 marzec 2021 15:52

Pokolenie gniazdowników w Polsce i na Podlasiu

Napisała

Tajemnicze słowo – gniazdownik – oznacza osobę w wieku 25-34 lat, która nadal mieszka z rodzicami i nie posiada współmałżonka ani dzieci. Badania, które zostały w tej kwestii przeprowadzone, dały zaskakujące rezultaty. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się sytuacji gniazdownictwa na Podlasiu.

Urząd Statystyczny w Warszawie, korzystając z doświadczeń Ośrodka Administracyjnych Źródeł Danych oraz Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych, popełnił pracę eksperymentalną dotyczącą pokolenia polskich gniazdowników. Dane demograficzne, które zostały połączone z nowatorskimi metodami definiowania rodzin i identyfikowania populacji, opracowanymi w Departamencie Badań Demograficznych GUS, pozwoliły na uzyskanie zaskakujących wyników.

Pokolenie gniazdowników w Polsce

Jak czytamy w pracy zatytułowanej „Pokolenie gniazdowników w Polsce”, „od  początku  lat  90.  XX  wieku  obserwowane są w Polsce istotne zmiany zachowań demograficznych dotyczących tworzenia  rodziny i jej rozwoju”. Ludzie coraz później decydują się na ślub oraz pierwsze dziecko, co jest wynikiem chęci zainwestowania najpierw w rozwój zawodowy. Okazało się również, że młodzi ludzie coraz później decydują się również na opuszczenie domu rodzinnego. Są to właśnie tytułowi gniazdownicy, czyli osoby w wieku 25-34 lat mieszkające z rodzicami, nieposiadające współmałżonka ani dzieci.

W Polsce tzw. gniazdowników jest całkiem sporo. Poziom tego zjawiska jest znacznie wyższy od średniej dla Unii Europejskiej, która w 2018 roku wyniosła 28,6 procent. Jak czytamy w pracy „Pokolenie gniazdowników w Polsce”, „w 2018 roku więcej niż co trzecia osoba (36 procent) w wieku od 25 do 34 lat w Polsce mieszkała z rodzicami i nie założyła własnej rodziny, tym samym zaliczając się do populacji  tzw.  gniazdowników”. Najwięcej tego typu osób jest zlokalizowanych w obszarach peryferyjnych Polski (głównie w gminach przygranicznych województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego), zaś najmniej w największych miastach wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, a także na Kaszubach.

Kobiety czy mężczyźni? Młodsi czy starsi? Pracujący czy bezrobotni?

Z badania wynika, że gniazdują przeważnie mężczyźni. W 2018 roku udział mężczyzn w wieku od 25 do 34 lat, którzy mieszkali ze swoimi rodzicami wyniósł 43 procent, podczas gdy wśród kobiet  stanowił on 29 procent.
 
Jeśli zaś chodzi o wiek, to poziom gniazdownictwa maleje wraz z wiekiem osób.
 
Praca „Pokolenie gniazdowników w Polsce” pokazuje, że niewielki procent gniazdowników podejmuje aktywność edukacyjną. W 2018 roku było to zaledwie 7 procent tej grupy osób. Duży odsetek z nich podejmuje jednak zatrudnienie. Dwóch na trzech gniazdowników w badanym okresie pracowało, najczęściej na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze czasu pracy. Co szósty nie pracował.

Pokolenie gniazdowników w Polsce – dlaczego jest ich tak wielu?

Badanie wykazało, że problemem w ekonomicznym usamodzielnieniu się osób młodych były dochody. W 2018 roku aż 60 procent gniazdowników nie posiadało żadnego dochodu lub osiągało średni miesięczny dochód poniżej stawki minimalnej (wtedy 2100 zł).

Powodem braku usamodzielnienia się była również konieczność zapewnienia opieki nad rodzicami. Aż 42 procent gniazdowników to jedynacy, którzy nie mają możliwości podzielenia się obowiązkiem opieki nad rodzicami z rodzeństwem.

Gniazdownicy na Podlasiu

O tym, jak sytuacja zjawiska gniazdownictwa przedstawia się na Podlasiu oraz w samym Augustowie, rozmawialiśmy z pracownikiem GUS. Szczegółowe dane przedstawił nam Urząd Statystyczny w Warszawie.

„W województwie podlaskim wskaźnik gniazdownictwa wynosi 39 procent, czyli nieco ponad średnią krajową (36 procent). Dla porównania, w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 40procent. Z kolei w pomorskim 32 procent, a w mazowieckim 33 procent. Miasto Augustów ze wskaźnikiem gniazdownictwa wynoszącym 42 procent plasuje się znacznie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej” – dowiedzieliśmy się od US w Warszawie.

Przekazano nam również informacje, że ilość gniazdowników uzależniona jest od miejsca zamieszkania. „Osoby mieszkające na obszarach wiejskich częściej mieszkają z rodzicami niż w miastach. Dotyczy to szczególnie mężczyzn”.

Z badania „Pokolenie gniazdowników w Polsce” dowiedzieliśmy się także, że „najwyższy odsetek gniazdowników, którzy nie posiadali dochodu notowany był w województwie podlaskim, podkarpackim i opolskim, w których udział wyniósł  powyżej 40 procent”. Najwyższe wartości tego wskaźnika wśród miast wojewódzkich odnotowały: Białystok – 39 procent, Rzeszów – 37 procent, jak również Lublin –  36 procent.

Źródło: warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/pokolenie-gniazdownikow-w-polsce,11,1.html

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.