• 1
  • 2
piątek, 19 marzec 2021 13:41

Próbne egzaminy augustowskich ósmoklasistów

Napisała

Od 17 marca trwają próbne egzaminy ósmoklasistów, które są organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Za uczniami już język polski i matematyka, natomiast dziś (19 marca) egzamin z języka obcego nowożytnego. W jakiej atmosferze przebiegają egzaminy w Augustowie?

Udział uczniów w testach jest dobrowolny. Jak poinformowała CKE, próbne egzaminy mają charakter wyłącznie diagnostyczny, a ich wyniki nie będą miały wpływu na oceny z danego przedmiotu. Szkoły przeprowadzają próbne egzaminy na podstawie wytycznych CKE, MEN i GIS. Egzaminy odbywają się stacjonarnie, w związku z czym muszą być przeprowadzane w ścisłym reżimie sanitarnym.

W jakiej atmosferze przebiegają  próbne egzaminy klas ósmych w Augustowie? Zapytaliśmy o to dyrektorów miejskich podstawówek. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, pan Andrzej Kaszkiel, opowiedział nam, jak odbywa się to w jego placówce.

„Mamy w szkole 116 ósmoklasistów i tylko jeden uczeń nie przystąpił do testów z powodu choroby. Uczniowie podzieleni zostali na 17 grup, a test z języka obcego pisali w 18 salach. W każdej sali pracę uczniów nadzoruje po dwóch nauczycieli. Zdaniem uczniów, język polski niby nie był trudny, a z matematyki zadania mogły być podchwytliwe. Więcej będziemy wiedzieli, kiedy nauczyciele sprawdzą testy” – poinformował nas pan dyrektor.
„Oczywiście przestrzegamy reżimu sanitarnego. We wspólnej przestrzeni każdy uczeń ma obowiązek posiadać maseczkę, ale podczas pisania testu już nie musi mieć jej na twarzy. Sposób postępowania podczas egzaminu nie był dla zdających zaskoczeniem, ponieważ po feriach, wspólnie z radą pedagogiczną, podjąłem decyzję o pierwszej próbie, aby uczniowie zapoznali się z procedurami, aby poczuli jakie emocje będą im towarzyszyły w marcu” – mówi pan dyrektor.

Zapytaliśmy również naszego rozmówcę o wpływ zdalnego nauczania na wyniki próbnych testów.

„Jeśli chodzi o nauczycieli, to doskonale odnajdują się w technikach zdalnego nauczania, natomiast co do egzekwowania wiedzy od uczniów, jest trudniej. Nie wiemy, czy wykonując zadania w domu, nie posługują się dostępnymi źródłami informacji. Na ile byli uczciwi, okaże się w konfrontacji z testem, który pisali stacjonarnie. Ja nigdy nie traktowałem egzaminów jako jakiś wyścig. Najważniejsze dla mnie jest uczyć młodzież w świadomości, że zdobywanie wiedzy jest ważne. W piątek ostatnia część egzaminu z języka obcego. Myślę, że wszystko odbędzie się sprawnie” – mówi pan Kaszkiel.

O wypowiedź na temat próbnego egzaminu poprosiliśmy również dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie, panią Henrykę Rzepecką.

„W naszej szkole jest tylko 16 ósmoklasistów, jednak podczas egzaminu rozdzieliliśmy ich do trzech sal. Uczniowie znali procedury, ponieważ w grudniu pisali taki egzamin na próbę. Po dwóch dniach egzaminu uczniowie ocenili test z matematyki jako trudny, a co do języka polskiego mieli zdania podzielone” – informuje pani dyrektor.

Jaki wpływ, zdaniem pani Rzepeckiej, na wyniki egzaminu ma zdalne nauczanie?

„Ze względu na nauczanie zdalne wymagania egzaminacyjne zostały nieco obniżone, ale nie jestem do końca przekonana, że są to jakieś znaczące zmiany” – mówi dyrektor augustowskiej placówki.

„W systemie zdalnej nauki motywacje uczniów są znacznie obniżone. Nie jestem też przekonana, że w domu nie korzystają z różnych pomocy, kiedy wykonują zadania przekazywane im przez nauczycieli, np. z Internetu. Liczymy na ich uczciwość, a także na konsekwencję rodziców, którzy powinni dopilnować samodzielnego wykonywania przez dzieci zadań” – mówi Henryka Rzepecka.

„My zapewniliśmy naszym uczniom możliwość skorzystania stacjonarnego z konsultacji z języka polskiego, natomiast konsultacje z matematyki i języka obcego, odbywały się online. Jestem pewna, że zdalne nauczanie odciśnie swoje piętno na wynikach egzaminu próbnego. Czasy są trudne i myślę, że odbije się to na uczniach. Nie mniej jednak, wyniki testów będą wskazówką do dalszej pracy zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli” – mówi pani dyrektor.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek