Wydrukuj tę stronę
wtorek, 23 marzec 2021 10:26

Najniższe i najwyższe emerytury w regionie

Napisane przez KK

Najniższa emerytura w województwie podlaskim to 33 groszy, wypłacana jest kobiecie zamieszkałej w Białymstoku. Najwyższa przekracza 16 tys. zł i trafia ona do mieszkańca również stolicy województwa. Nie jest to rekord kraju, bo wśród świadczeniobiorców są też osoby, które co miesiąc z ZUS otrzymują nawet powyżej 20 tys. zł emerytury.

Najniższa emerytura jaką kiedykolwiek wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie emerytalnej w 1998 r. to 2 grosze. Otrzymywała ją klientka z Oddział ZUS w Biłgoraju. Kobieta w swoim życiu odprowadziła składkę emerytalną za jeden dzień pracy. Odkąd wprowadzono świadczenie Mama 4+ jej sytuacja finansowa poprawiła się. Jako uzupełnienie do swojej emerytury z ZUS-u otrzymuje Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające. Od 1 marca 2021 r. łącznie otrzymywać będzie 1250,90 zł brutto. Najszczęśliwszym emerytem ze względu na wysokość swojego świadczenia jest 86-latek, który aż 62 lata przepracował przy produkcji ołowiu, cyny i cynku. Jego miesięczna emerytura, po waloryzacji marcowej, to kwota przekraczająca 35 tys. zł i jest najwyższą w Polsce. Innemu rekordziście ZUS wypłaca emeryturę ponad 29 tys. zł. Otrzymuje ją 83-letni były pracownik zatrudniony przy produkcji tworzyw sztucznych. Przepracował ponad 59 lat. Kobieta z najwyższą emeryturą z ZUS otrzymuje przeszło 24 tys. zł. To 82-letnia była pracownica bankowości. Przepracowała ponad 61 lat.

Rekordziści w województwie podlaskim
- Jeśli chodzi o dane dla województwa podlaskiego najniższą emeryturę ZUS wypłaca w wysokości 33 groszy. Otrzymuje ją kobieta, która składkę na ubezpieczenia społeczne miał opłacaną przez niecałe 1,5 miesiące z tytułu umowy zlecenia - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. Rekordowo niska emerytura w naszym województwie wypłacana jest również mężczyźnie. To kwota 1,24 zł. Trafia ona również do mieszkańca Białegostoku.

W województwie podlaskim najwyższą emeryturę otrzymuje mężczyzna. Na świadczenie przeszedł w wieku 64 lat i 10 miesięcy. Przez wiele lata po przyznaniu świadczenia jeszcze pracował. Pobiera obecnie emeryturę w wysokości ponad 16 tys. zł, a łączny staż w momencie zakończenia aktywności zawodowej wyniósł 61 lat i 10 miesięcy.

Recepta na wysoką emeryturę
- Jaki jest przepis na wysokie świadczenie? - Wniosek z tego jest jeden: im dłużej będziemy pracować przed przejściem na emeryturę, tym więcej odprowadzimy składek. Z każdym rokiem dojdą też kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego, a więc podstawa obliczenia emerytury wzrośnie. Oczywiście ważne też są zarobki. Im wyższe zarobki, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Ponadto późniejsze przejście na emeryturę sprawia, że statystycznie średnie dalsze trwanie życia ulegnie zmniejszeniu. Zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy, co daje nam wyższy emeryturę - tłumaczy rzeczniczka.

Dla kogo emerytura minimalna
Chociaż emerytura wyliczana według nowych zasad nie zależy od stażu pracy, gdyż można ją otrzymać nawet po przepracowaniu jednego dnia, to jednak staż pracy ma znaczenie. Zdarza się, że wyliczona przez ZUS emerytura jest niższa niż emerytura minimalna. Niestety nie wszystkie świadczenia będą podwyższone do gwarantowanej kwoty. Kobiety, które udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyźni, którzy udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy otrzymają emeryturę podwyższoną do kwoty emerytury minimalnej, która od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł. Jeżeli ktoś nie ma takiego stażu, to jeśli obliczona przez ZUS emerytura będzie niższa od minimalnej, to nie będzie ona podwyższona do tej kwoty.

Przykład: Jeżeli kobieta udowodniła co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, a wyliczona wysokość emerytury wyniosła 800 zł brutto, to ta kwota będzie podwyższona do kwoty minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1250,88 zł brutto. Jeżeli kobieta ta nie udowodniłaby 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego to emerytura pozostałaby w wysokości 800 zł brutto.