• 1
  • 2
wtorek, 23 marzec 2021 16:31

Operacja Czysta Rzeka – czy augustowska Netta zostanie uprzątnięta?

Napisała

Operacja Czysta Rzeka to największa zorganizowana akcja społecznego sprzątania rzek w Polsce, która w tym roku odbędzie się już po raz trzeci. Czy w związku z tą inicjatywą posprzątana zostanie również augustowska Netta? Sprawdziliśmy to!

Polska jest jednym z państw najuboższych w wodę i problem jej niedoboru może się pojawić w ciągu kilkunastu lat. Dlatego konieczne staje się oszczędzanie wody i dbanie o jej zasoby.

W przypadającym 22 marca Światowym Dniu Wody ruszyła największa ogólnopolska akcja społecznego sprzątania rzek w Polsce. Do 29 sierpnia kilka tysięcy wolontariuszy z całego kraju będzie sprzątać rzeki, ich dopływy i okolice ze śmieci i zanieczyszczeń, a do akcji masowo włączyły się też samorządy i biznes.

„Choć wydaje się, że problem dostępu do wody pitnej nie dotyczy Polaków, sytuacja Polski wcale nie jest wesoła. Jesteśmy dumni z naszych rzek, mokradeł i jezior, jednak polskie zasoby naturalne są skromne. Mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z wieloma krajami środkowej Afryki czy południowej i środkowej Azji” – mówi Daniel Parol, pomysłodawca i organizator Operacji Czysta Rzeka.

Ponad miliard ludzi na świecie cierpi na niedostatek wody pitnej, dlatego też uczulono narody na poszanowanie posiadanych zasobów wodnych, prowadzenie prawidłowej gospodarki wodnej i  racjonalne wykorzystywanie zasobów tego życiodajnego źródła. Ochrona wszelkich źródeł wody oraz zabezpieczenie ich przed zanieczyszczeniem stanowi prawidłowy kierunek ochrony jakości wody.

Co środowiska lokalne mogą zrobić w związku z ochroną zasobów wodnych? Otóż mogą bardzo dużo, m.in. przyłączając się do akcji Operacja Czysta Rzeka. Podczas jej trwania w wielu miastach, miasteczkach i wsiach organizowane są sztaby wolontariuszy, które ruszają do oczyszczania pobliskich rzek. Brzegi cieków oraz ich nurt oczyszczane są z zalegających tam śmieci i zanieczyszczeń. Operacja Czysta Rzeka ma na celu zaangażowanie lokalnych społeczności, samorządów, turystów do uporządkowania rzek dla dobra ogólnego i przyszłych pokoleń. To również akcja edukacyjna, która ma wpłynąć na postawy ludzi w odniesieniu do dbałości o środowisko naturalne, w którym funkcjonują, w tym o zasoby wodne.

W rozmowie z kierownikiem Wydziału gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska, panem Sebastianem Chudowolskim, pytaliśmy o przebieg akcji sprzątania rzeki Netty w Augustowie.

„Nie zorganizowaliśmy sztabów w związku z Operacją Czysta Rzeka. Nie oznacza to jednak, że nie dbamy o nasze środowisko i czystość wód. Corocznie organizowane akcje sprzątania świata, czy Dnia Ziemi, a nawet sprzątania lasów, są powodem do spojrzenia na czystość Netty. Wolontariusze, uzbrojeni w sprzęt sprzątający, oczyszczają brzegi rzeki, a odpowiednie sekcje nurków straży pożarnej porządkują głębię cieku z zanieczyszczeń, wzdłuż jego nurtu. W tym roku, z powodu pojawienia się  na Netcie przypadków ptasiej grypy i trwającej w związku z tym kwarantanny, jest zakaz zbliżania się do rzeki, która jest odgrodzona i niedostępna dla spacerowiczów, więc nie wiadomo, czy akcja jej oczyszczania będzie prowadzona. Czas pokaże” – poinformował nasz rozmówca.

Źródło: newseria.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot