• 1
  • 2
wtorek, 23 marzec 2021 17:29

Czy wiekowe augustowskie drzewo otrzyma stosowną ochronę? Wyróżniony

Napisała

Obecnie na terenie Augustowa znajdują się 33 pomniki przyrody, do których już niedługo może dołączyć kolejny wiekowy okaz. Czy tak się stanie?

Ustawa o ochronie przyrody definiuje „pomniki przyrody” jako pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, historycznej czy naukowej, które odznaczają się indywidualnymi cechami, np. okazałe rozmiary drzew, źródła, wodospady, jary, głazy narzutowe itp.

W Nadleśnictwie Augustów do pomników przyrody należą głównie drzewa i grupy drzew, w których przewagę stanowią sosny, dęby i modrzewie. Na terenie Augustowa obecnie znajdują się 33 pomniki przyrody. Kierownik Wydziału gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego, pan Sebastian Chudowolski, ma nadzieję, że 130-lenia lipa drobnolistna znajdująca się przy ulicy Ustronie stanie się 34 pomnikiem przyrody w Augustowie.

Poprosiliśmy pana kierownika o wypowiedź na temat procedury oznaczania obiektu jako pomnika przyrody.

„Ustawa o ochronie przyrody określa kryteria, według których dany obiekt może być zaliczony do pomników przyrody. W przypadku naszego augustowskiego drzewa, mamy do czynienia z lipą drobnolistną, która znajduje się przy ulicy Ustronie. Wniosek do burmistrza w tej sprawie wpłynął od mieszkańców miasta. Przeprowadziliśmy ekspertyzę dendrologiczną, co pozwoliło nam ustalić wiek drzewa na około 130 lat. W ustawie określony jest wymagany obwód drzewa, który musi wynosić nie mniej niż 300 cm na 130 centymetrze wysokości pnia. Nasza lipa w obwodzie ma 317 cm, a jej wysokość to 16 metrów, zatem z powodzeniem spełnia kryteria zaliczenia jej w poczet pomników przyrody. 25 marca, na najbliższej sesji, rada gminy, mam nadzieję, podejmie uchwałę ustanawiającą lipę jako pomnik przyrody” – informuje pan Sebastian Chudowolski.

Zapytaliśmy naszego rozmówcy również o to, w jaki sposób oznakowany będzie obiekt i jak będzie pielęgnowany, gdy uzyska już status pomnika przyrody.

„Urząd Miasta wygrodzi drzewo, postawi płotek oraz umieści tabliczkę informacyjną, że lipa jest pomnikiem przyrody, a więc objęta jest najwyższą formą ochrony prawnej drzewa. W otoczeniu obiektu znajdą się tablice zakazujące m.in. uszkadzania, wprowadzania zmian w sposobie użytkowania ziemi w obrębie drzewa, zakaz ingerowania w siedliska zwierząt, zakaz zamieszczania reklam, itp. My, jako urząd, będziemy zwracali uwagę na odpowiednią pielęgnację lipy i utrzymywanie jej w jak najlepszej kondycji. Systematycznie robimy również okresowe przeglądy, oceny dendrologiczne naszych pomników przyrody, badamy w jakim są stanie. Właśnie w tym roku dokonamy takiej oceny” – informuje pan kierownik.

Czy za wandalizm, za niszczenie pomników przyrody, ustawa przewiduje jakieś surowe kary?

„Kary, jakie stosuje się w tej kwestii, są takie same, jakie stosuje się w stosunku do osób, które w sposób agresywny traktują środowisko naturalne, które je niszczą. Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, w tym o ściganiu i karaniu osób dopuszczających się niszczenia pomników przyrody” – tłumaczy pan Chudowolski.

Tymczasem na zdjęciu prezentujemy jeden z 33 obecnych w mieście pomników przyrody, jakim jest drzewo rosnące przy ulicy Prądzyńskiego. Czy wiekowa augustowska lipa, która również znajduje się w tamtej okolicy, otrzyma stosowną ochronę? O tym dowiemy się w najbliższy czwartek, 25 marca. 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot