• 1
  • 2
piątek, 26 marzec 2021 15:14

Apel Koalicji Obywatelskiej i pytanie o dalszy mandat radnego

Napisane przez KR

Koalicja Obywatelska wystosowała apel o dobrowolne zrzeczenie się mandatu Radnego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego oraz wykorzystujące swą funkcję do uzyskiwania nieuprawnionych korzyści dla siebie i bliskich, sugerując tym samym, że ktoś z radnych prowadzi działalność gospodarczą na mieniu miejskim. Jak się okazało na wczorajszej sesji, tym radnym może być członek ich własnego klubu.

Apel wygłosił radny Adam Sieńko. Tymczasem podczas sesji do wykorzystywania mienia komunalnego w związku z prowadzoną działalnością przyznał się właśnie radny klubu Koalicji Obywatelskiej Rafał Harasim.

Dyskusję rozpoczął radny Tomasz Dobkowski, zadając pytanie kierowane do radnego Harasima:

„Chcę powiedzieć trochę o hipokryzji. Bo na zdjęciu przy apelu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej jest Pan Harasim. I Pan Harasim wygłasza razem ze swoimi kolegami i koleżanką takie zdanie, że radny powinien odejść, który prowadzi biznes na mieniu. Bez żadnego wskazywania poszczególnych radnych. Ja bym chciał zapytać Pana Harasima, czy firma HR Sport Rafał Harasim, to jest firma Pana i czy wykorzystuje Pan mienie komunalne do prowadzenia działalności? Bo jeżeli tak, to tak naprawdę to co Pan powiedział na samym końcu: „wystarczy być przyzwoitym”, powinien Pan też stosować do siebie. I nie występować w roli kogoś, kto poucza, jeśli dotyczy to Pana bezpośrednio. I generalnie jeśli chodzi o tę ustawę, to wydaje mi się, że bezpośrednio jest skierowana do takich osób jak Pan i w bezpośredni sposób Pan tę ustawę łamie. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy to jest Pana firma i czy Pan to robi”.

Rafał Harasim w kwestii działalności udzielił zaskakującej odpowiedzi:

„...Moja działalność polega na tym, że czasami wynajmuję, bez żadnych zniżek, bez żadnych tych, obiekt zwany stadionem. Płacę w stu procentach za ten obiekt, to znaczy, że nie wiem, jakie tu porównanie jest, że ja nie mam tu żadnej zniżki i tak dalej. I wynajmuję ten obiekt, chociaż główną działalnością tej firmy jest co innego, ale również, że tak powiem, wynajmuję. Nie tylko tutaj obiekty, w innych miastach również. I nie wiem. Jeżeli Pan chce to porównywać, to to jest taka działalność, którą prowadzę na obiektach...”

Radny zdawał się nie dostrzegać w tej sytuacji niczego niestosownego, lecz przyznał, że prowadzi działalność z wykorzystaniem miejskiego stadionu. W jego obronę na sesji zaangażował się radny Sznejder, poddając w wątpliwość, czy chodzi na pewno o prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem stadionu miejskiego, czy o okazyjne korzystanie.

Czy działalność radnego Harasima oznacza złamanie zapisów antykorupcyjnych?

W związku z tym pytaniem radca prawny urzędu Beata Kornelius nie chciała od ręki ferować żadnych rozstrzygnięć, ale poinformowała, że prowadzenie działalności w postaci wynajmu nieruchomości miejskiej jest w kolizji z ustawą o samorządzie gminnym i oczywiście jest to działalność niedozwolona. Nie ma przy tym znaczenia, czy ta działalność jest wykonywana po stawkach rynkowych, czy po stawkach preferencyjnych.

Biorąc pod uwagę wypowiedź miejskiej prawniczki wydaje się, iż dalsze sprawowanie mandatu radnego przez Rafała Harasima stanęło pod dużym znakiem zapytania.

Czy wobec powyższego radny zrzeknie się mandatu, zgodnie z apelem swojego klubu i własnym? Czy dojdzie do interwencji organów państwowych? Tego dowiemy się zapewne wkrótce.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek