• 1
  • 2
środa, 07 kwiecień 2021 00:03

Burmistrz wygrał w sądzie z Przeglądem Powiatowym

Napisane przez KK

W swoim wyroku z 26 lutego 2021 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w całości odrzucił skargę Krzysztofa Przekopa - redaktora naczelnego „Przeglądu Powiatowego”.

„Skarga jest niedopuszczalna” - stwierdził Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucając roszczenia Krzysztofa Przekopa. Mimo to, lokalny tygodnik posługuje się niedomówieniami i już na pierwszej stronie swojego ostatniego numeru wprowadza czytelników w błąd. Twierdzi, że Burmistrz przegrał proces z redakcją.

 Niewiele może mnie zdziwić, jeśli chodzi o działania redakcji. To nie pierwszy atak na Burmistrza. Mam poczucie, że przekroczono kolejne granice. Tym razem bowiem orężem walki politycznej stała się zniekształcona informacja na temat postanowienia sądu. – mówi Zastępca Burmistrza Filip Chodkiewicz.
 
Jak mieszkańcy są wprowadzani w błąd? Czego dotyczą te sprawy? 
 
Urząd Miejski od dłuższego czasu jest zasypywany wnioskami o dostęp do informacji publicznej. Zdarzają się nawet pytania o to, ile ławek czy koszy na śmieci znajduje się w całym mieście. Pan Redaktor Przekop w jednym ze swoich wniosków zażądał od Urzędu Miejskiego oceny działania niektórych radnych. Otrzymał odpowiedź, w której wyjaśniono, że prowadzenie rejestru inicjatyw radnych, a także kontrola ich dokonań, nie leży w zakresie obowiązków Burmistrza i urzędników. Co więcej, organ, do którego Redaktor adresował swój wniosek nie miał nawet prawa dokonać takich ocen. 
 
Czy sprawa zakończyła się na tym etapie? 
 
Nie, ponieważ Pan Redaktor wystąpił do sądu z wnioskiem o ukaranie Burmistrza za bezczynność. Stwierdził, że Burmistrz odpowiadając na pytania nie przejawiał dobrej woli i wskazał, że rzekomo ktoś celowo ukrył przed nim informacje i wykazuje się skrajną niekompetencją.
 
Co na to sąd? 
 
Redaktor Przekop przegrał w sądzie z Burmistrzem Mirosławem Karolczukiem, ponieważ wszystkie jego zarzuty zostały oddalone. W 14 stronnicowym uzasadnieniu postanowienia, sąd stwierdził wprost „skarga jest niedopuszczalna”. Wbrew informacjom podanym przez Krzysztofa Przekopa - Redaktora Naczelnego Dziennika Powiatowego, Burmistrz nie przegrał w sądzie z redakcją.
 
Czy to jedyna taka sprawa? 
 
Nie, na tym nie koniec. Pan Przekop złożył jeszcze jedną skargę w kolejnej sprawie. Znów zażądał ukarania Burmistrza grzywną. 
 
Jaka była odpowiedź sądu? 
 
Odrzucono wniosek o ukaranie grzywną i jedynie wskazano organowi, że powinien jeszcze raz przeanalizować wniosek redakcji.
Warto zaznaczyć, że dane, o które wnioskował redaktor zostały przedstawione 10 grudnia 2020 roku podczas Komisji Rewizyjnej, w której Pan Redaktor osobiście uczestniczył, a także zostały wysłane na adres redakcji w formie, która umożliwiała ich pobranie z serwera przez 7 dni.

W odpowiedzi na niekorzystne wyroki sądu, Redaktor Przekop w swojej gazecie posłużył się nagłówkami „Burmistrz Przegrał w Sądzie” i „Sąd po stronie niezależnej gazety”. 

Jestem przekonany, że wielu mieszkańców spogląda na działania redaktora z przymrużeniem oka. Przykro mi tylko, że na tego typu działaniach tracimy wszyscy. Jednym z fundamentów życia społecznego jest przecież zaufanie. Niestety dochodzimy do momentu, w którym będziemy musieli regularnie wyjaśniać wprowadzające w błąd i mijające się z prawdą publikacje.  - dodaje Wiceburmistrz.

 

Urząd Miejski w Augustowie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot