Wydrukuj tę stronę
piątek, 09 kwiecień 2021 16:56

Stanowisko sądu. „Nie ma wygranego i przegranego”

Napisała
pixabay.com pixabay.com

26 lutego 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał orzeczenie w sprawie skargi  redaktora naczelnego lokalnego tygodnika. Redaktor zarzucił burmistrzowi Augustowa bezczynność w kwestii udostępniania informacji publicznych oraz zażądał ukarania go karą grzywny. Ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiła się polemika między stronami, utrzymywana w kategoriach kto wygrał, a kto przegrał, postanowiliśmy uzyskać informacje na ten temat u źródła, czyli w Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Informacji udzielił nam sędzia dr Andrzej Melezini.

Pierwsza sprawa o sygnaturze akt 2SAB/BK/251/20, zawierająca zarzuty redaktora naczelnego lokalnego tygodnika dotyczące bezczynności oraz żądanie ukarania włodarza miasta za popełniony czyn, po wnikliwym rozpatrzeniu przez Sąd Administracyjny w Białymstoku, została w całości odrzucona.

Kolejna sprawa, oznaczona sygnaturą 2SAB/BK/252/20, zawierająca wiele zarzutów pod adresem burmistrza Mirosława Karolczuka, w tym ponowne dopuszczenie się bezczynności, również została wnikliwie przez sąd rozpatrzona. Dnia 26 lutego zostało ogłoszone orzeczenie sądu w tej sprawie.

„Nie można tej sprawy rozpatrywać w kategoriach wygrał-przegrał, ponieważ jest ona bardziej złożona. Generalnie sąd odrzucił skargę, ponieważ znaczna część żądań skarżącego została spełniona. Nie zasądzono również kary w postaci grzywny, ponieważ sąd nie dopatrzył się podstaw do jej wymierzenia uznając, że informacje były udzielane, a zatem zarzut bezczynności nie posiadał symptomów rażącego naruszenia prawa. Po wpłynięciu skargi burmistrz przekazał żądane informacje, lecz zdaniem skarżącego, niewystarczająco dokładne. Zarzut bezczynności zaistniał, ale sąd uznał, że nie było tutaj złej woli organu, nie było to działanie złośliwe czy celowe. Nie ma więc w tej sprawie ewidentnie wygranego i przegranego. Przytoczę główne punkty wyroku Sądu Administracyjnego w w/w sprawie.

1. Sąd zobowiązuje Burmistrza Miasta Augustów do załatwienia wniosku K.P. – redaktora naczelnego „PP”, w zakresie dotyczącym żądania udostępnienia raportów o zasięgu poszczególnych wpisów oraz nakładzie czasopisma „AR”, a także oświadczeń o ilości rozprowadzonych egzemplarzy czasopisma  „AR”.
2. Sąd stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności.
3. Stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
4. Nie wymierza organowi grzywny.
5. Odrzuca skargę w pozostałym zakresie.
6. Zasądza od Burmistrza Augustowa na rzecz K.P., redaktora naczelnego „PP”, kwotę 100 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania” – przekazał nam pan sędzia, dodając :

„Najważniejszy w powyższym postanowieniu sądu jest punkt 1. Sąd zobowiązał burmistrza do udostępnienia wymaganych informacji i dokumentów, jednak muszą one być wcześniej przez organ przeanalizowane pod kątem ich poufności czy tajności, ponieważ są dokumenty określone prawnie, których nie podaje się do publicznej wiadomości”.

Mamy nadzieję, iż powyższa informacja pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego sporu.