• 1
  • 2
poniedziałek, 12 kwiecień 2021 12:00

Naruszyli obowiązujące przepisy

Napisane przez KZ

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu minionego tygodnia zatrzymali czterech cudzoziemców za naruszenie obowiązujących przepisów.

Obywatela Rosji, który poszukiwany był za dokonane przestępstwo z kodeksu karnego (Art. 270. § 1.) zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Augustowie. Groziło mu 74 dni pozbawienia wolności.  Cudzoziemiec uwolnił się od odbycia kary opłacając grzywnę w wysokości 2960 zł. Podczas kontroli okazało się również, że cudzoziemiec na terenie Polski przebywał nielegalnie. Nie wykonał decyzji zobowiązującej go do opuszczenia terytorium Polski. W związku z powyższym wobec 61-letniego Rosjanina wszczęto postępowanie administracyjne, w wyniku którego cudzoziemiec musi opuścić Polskę w terminie 15 dni od dnia wydania decyzji oraz przez okres trzech lat nie będzie mógł wjechać do naszego kraju.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sejnach zatrzymali obywatela Ukrainy, który nie zapłacił za zatankowane paliwo na jednej ze stacji w Augustowie. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że cudzoziemiec przekroczył granicę polsko-litewską niezgodnie z obowiązującymi przepisami i przebywa na terytorium Polski nielegalnie. 54-letni mężczyzna został pouczony o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium RP. Cudzoziemiec po zakończeniu formalności został przekazany funkcjonariuszom Policji, którzy będą dalej prowadzić postępowanie w sprawie kradzieży paliwa.

Dwóch pozostałych cudzoziemców, obywateli Białorusi, zatrzymano na trenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy. Obaj poszukiwani byli przez polski wymiar sprawiedliwości. W pierwszym przypadku 25-letni mężczyzna miał do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z pobiciem. Natomiast jego rodakowi groziło 76 dni pozbawienia wolności za popełnienie czynu z kodeksu karnego skarbowego wobec nieuiszczenia grzywny w wysokości 22850 zł. Obaj zostali przekazani funkcjonariuszom Policji z Sokółki.

 

Katarzyna Zdanowicz
źródło: POSG

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.