• 1
  • 2
piątek, 16 kwiecień 2021 14:42

Emerytura? Jeszcze nie teraz

Napisane przez KK
ZUS ZUS

Ostatnie trzy lata pokazały, że Polacy coraz częściej odkładają moment przejścia na emeryturę. Pozostają aktywni zawodowo, gdyż wiedzą, że pracując dłużej,  otrzymają wyższe świadczenie. Zakończenie pracy nawet rok po ukończeniu wieku emerytalnego pozwala otrzymać wyższą emeryturę nawet o 10 – 15 proc.

- To osoba, która ukończyła wiek emerytalny,  decyduje kiedy skorzysta z przysługujących jej  uprawnień. Samodzielnie  składa wniosek, wybiera miesiąc i rok, w którym chcemy przejść na świadczenie i zakończyć pracę zawodową. Większość przyszłych emerytów podejmuje tę decyzję świadomie, wiedząc, że warto pracować dłużej, a w  następstwie  cieszyć się wyższym świadczeniem – informuje Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Wysokość emerytury zależy od kwoty opłaconych składek emerytalnych i wieku, w którym wnioskujemy o świadczenie. Odłożenie nawet o 1 rok tej decyzji i  kontynuowanie  zatrudnienia, pozwala otrzymać świadczenie wyższe nawet o 10-15 proc. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń.

Trendy, które towarzyszą Polakom

W ostatnich 3 latach utrzymuje się pozytywny trend dotyczący przechodzenia Polaków na emeryturę. Rok 2020 r. był kontynuacją dobrych praktyk. 62,4 proc. osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym, 24,7 proc. w ciągu mniej niż roku od jego osiągnięcia, zaś 12,9 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień. Dla porównania w 2017 r.  aż 88,3 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast, 7,7 proc. w ciągu roku, zaś 4,0 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień.

Polacy coraz bardziej  świadomi decydują o chwili zakończenia aktywności zawodowej i dostrzegają  korzyści, jakie daję możliwość zwiększenia składek na koncie emerytalnym.

- Ogromną rolę odegrali powołani w lipcu 2017 r. doradcy emerytalni. To oni pomagają klientom w podjęciu decyzji o momencie przejścia na emeryturę. Dokonują symulacji wysokości świadczenia we wskazanych przez przyszłego emeryta okresach. Udzielane przez nich wskazówki przyczyniły się w znacznej mierze do  zmiany trendu w zachowaniach emerytalnych Polaków, jak również podnoszeniu świadomości naszych klientów - dodaje rzeczniczka.

Doradcy wyjaśniają zasady przyznawania świadczeń. Tłumaczą, od czego zależy wysokość emerytury, a także obliczają przy pomocy przygotowanego przez ZUS kalkulatora emerytalnego wysokość świadczenia prognozowanego dla danej osoby. Doradcy pokazują również różne warianty np. jak opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa czy pięć wpłynie na wysokość emerytury.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.