• 1
  • 2
piątek, 23 kwiecień 2021 14:19

Czy nadal można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Napisane przez KK

W dalszym ciągu można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Został wydłużony do 9 maja. Można się o niego ubiegać, m.in. gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub opiekun dzienny.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19, a także w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła swoją działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału.

- Zasiłek przysługuje wówczas, gdy nie będzie możliwe zapewnienia opieki nad dzieckiem lub dorosły osobą niepełnosprawną. Jeżeli np. żłobek, czy przedszkole do którego uczęszcza  dziecko, zostanie czasowo zamknięte, to taki zasiłek będzie przysługiwał - wyjaśnia rzeczniczka.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, także za dni ustawowo wolne od pracy. Nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek