• 1
  • 2
piątek, 23 kwiecień 2021 16:00

Nowe uprawnienia to dla farmaceutów spore wyzwanie

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Dnia 16 kwietnia weszło w życie większość zapisów nowej ustawy o zawodzie farmaceuty. Dzięki temu ta grupa zawodowa będzie miała rozszerzone uprawnienia. Czego konkretnie dotyczą zmiany? Jak zapatrują się na to aptekarze? Czy są do tego przygotowani? Kto będzie płacił za opiekę farmaceutyczną jako świadczenie? Postanowiliśmy się tego dowiedzieć.

W myśl ustawy magister farmacji będzie uprawniony m.in. do przeprowadzenia z pacjentem wywiadu farmaceutycznego, do zarekomendowania mu przyjmowanych leków czy przeszkolenia w zakresie używania prostego sprzętu medycznego, np. glukometru. Nowa ustawa umożliwi farmaceutom również dokonywanie przeglądów lekowych i wykonywanie nieinwazyjnych badań diagnostycznych, takich jak pomiary tętna, oddechu czy masy ciała. Dzięki nowym regulacjom będzie można przyjść do apteki i spotkać się ze specjalistą, który przeprowadzi konsultację farmaceutyczną poprzedzoną wywiadem. Tego typu czynności będzie mógł sprawować wyłącznie farmaceuta posiadający wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Muszą być one potwierdzone tytułem specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, szpitalnej, klinicznej czy też farmakologicznej, po specjalnym szkoleniu. Farmaceuta, który będzie wykonywał czynności zawarte w ustawie, musi być też ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi rewolucję nie tylko dla przedstawicieli tego zawodu, ale również dla aptek. Właściciele tego rodzaju placówek będą więc mogli poszerzyć ofertę o nowe usługi. Jest to dla nich szansa na zwiększenie konkurencyjności, ale jest to również szereg wyzwań, związanych np. z zapewnieniem odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników w aptece oraz spełnieniem odpowiednich wymagań lokalowych w celu świadczenia opieki farmaceutycznej. Nie każda bowiem apteka posiada na tyle dużo pomieszczeń i rozmieszczonych w taki sposób, aby mogli z nich korzystać pacjenci. Najwięcej prywatności zapewniłby osobny gabinet, ale apteki zazwyczaj nie są usytuowane w tak dużych lokalach, aby mogły sobie pozwolić na stworzenie takiego miejsca. Dla właścicieli placówek będzie to więc spore wyzwanie w zakresie czynszu czy też odpowiedniej organizacji miejsca.

Kolejne zapisy ustawy wejdą w życie w połowie stycznia 2022 roku i będą one dotyczyły wystawiania recept farmaceutycznych.

Jak na wyżej wymienione zmiany zapatrują się sami farmaceuci? Zapytaliśmy o to augustowskich aptekarzy.

„Ustawa stanowi podstawowy dokument regulujący wykonywanie zawodu farmaceuty. Do tej pory opieraliśmy się częściowo na ustawie o izbach lekarskich, czy na Prawie Farmaceutycznym. W nowym dokumencie określone będą m.in. wykształcenie farmaceutów, warunki prawa wykonywania zawodu, doskonalenia zawodowe, obowiązki farmaceuty, obowiązki i odpowiedzialność kierownika apteki. Jest też mowa o opiece farmaceutycznej aptek oraz usługach farmaceutycznych. Opieka nie jest usługą obowiązkową, jednak jest to świadczenie gwarantowane, refundowane, więc jak sądzę, będzie ono wprowadzone pilotażowo” – mówi kierownik apteki.

Spytaliśmy również o możliwość wykonywania przez pracowników aptek szczepień na Covid 19.

„Szczepienia to zupełnie inna sprawa i będzie ona regulowana rozporządzeniem. Zanim jednak pracownik apteki zdobędzie uprawnienia do szczepień, musi zostać całkowicie przeszkolony, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, a następnie uzyskać stosowny certyfikat. Obecnie w Polsce całkowicie przeszkolonych jest 1000 farmaceutów. W Augustowie również jest już kilka osób po szkoleniu. Sam byłem niedawno na szkoleniu w Centrum Symulacji Medycznych. Nie mamy jeszcze szczegółowych  wytycznych na temat możliwości szczepień, ale przeszkoleni farmaceuci mogą być poproszeni do pracy w punktach szczepień masowych” – poinformował nasz rozmówca.

Otwartą kwestią pozostaje to, kto będzie płacił za opiekę farmaceutyczną jako świadczenie – sam pacjent czy może NFZ.

Źródło: newseria.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.