Wydrukuj tę stronę
piątek, 23 kwiecień 2021 15:41

Już niedługo posiedzenia miejskich komisji

Napisane przez RED
pixabay.com pixabay.com

Urząd Miasta zaprasza na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Augustowie. Spotkania odbędą się 26 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 12:00 oraz 27 kwietnia (wtorek) o godzinie 12:00.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców,  że 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)  o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wspólne posiedzenie Komisji do spraw Budżetu z Komisją Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasta Augustów.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.
9. Prezentacja wraz z omówieniem postępu prac na prowadzonych inwestycjach miejskich.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.
W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu
Emilian Jasyen Al-Khameri
Przewodniczący Komisji Rozwoju
Dariusz Ostapowicz

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 27 kwietnia 2021 r. (wtorek)  o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2020 r.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2021 na terenie Gminy Miasto Augustów oraz określenia sezonu kąpielowego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.
W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem
Przewodniczący
Komisji Społeczno-Oświatowej
Rady Miejskiej w Augustowie
Mirosław Zawadzki

Źródło: UM Augustów