Wydrukuj tę stronę
wtorek, 27 kwiecień 2021 13:41

Augustowska sesja prawdy. Którzy z radnych stracą mandat?

Napisane przez RED
pixabay.com pixabay.com

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Augustowie radny Rafał Harasim przyznał się do prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym, czego zabrania ustawa. Czy sytuacja dotyczy też innych radnych?

W programie kolejnej sesji znalazły się projekty uchwał dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dwojga radnych z Klubu Koalicji Obywatelskiej, Rafała Harasima i Izabeli Piaseckiej oraz Tomasza Dobkowskiego. Jest to poniekąd pokłosie oświadczenia  radnych Koalicji Obywatelskiej  odczytanego na sesji przez radnego KO Adama Sieńkę. Wskazywał on, że w Radzie Miejskiej są radni łamiący zapisy ustawowe i nawoływał do złożenia mandatów. Radni KO apelowali:

„Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej apeluje o dobrowolne zrzeczenie się mandatu Radnego: przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego oraz wykorzystujące swą funkcję do uzyskiwania nieuprawnionych korzyści dla siebie i bliskich”.

Okazało się wówczas, że mogło chodzić między innymi o radnego klubu KO Rafała Harasima, który przyznał, że prowadzi działalność gospodarczą na miejskich boiskach piłkarskich. Zgodnie z art. 24f Ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Działanie takie skutkuje stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 maja 2016 roku:

„W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, że sformułowanie "wykorzystywanie" z art. 24f ust.1 u.s.g. odnosi się do wszystkich przypadków korzystania z mienia komunalnego gminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na to, czy wykorzystanie to ma podstawę prawną, czy jest stałe bądź jednorazowe, wreszcie czy jest odpłatne, czy też nieodpłatne. Nie jest też istotne, czy radny prowadzący działalność gospodarczą, jako jedyny korzysta z mienia komunalnego, czy też korzystają z niego także inne osoby. Wykorzystanie mienia komunalnego jest wystarczającą przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego i nie ma znaczenia, czy przy wykorzystaniu tego mienia komunalnego radny odniósł korzyści, czy też nie”.

Na sesji radni podejmą też temat stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnemu Tomaszowi Dobkowskiemu oraz radnej Izabeli Piaseckiej. Spółka tego pierwszego od lat wygrywa przetargi na dostawę paliwa do miejskiej spółki. Jak tłumaczył radny, sprawa była już wielokrotnie badana przez służby oraz wojewodę, który nie widział podstaw do wygaszenia mandatu. Zdaniem radnego spółka miejska to osobny byt prawny, a wyłonienie dostawcy w trybie przetargu wyklucza jakiekolwiek niedomówienia.

Jak ocenią tę sytuację sami radni, okaże się na czwartkowej sesji. Wtedy również dyskutowana będzie sytuacja radnej Izabeli Piaseckiej, która według wniosku radnych jest pełnomocnikiem spółki, dostarczającej towary lub usługi dla Urzędu Miejskiego oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Spółkę łączy też z Gminą Miastem Augustów umowa inkaso.

Wszyscy radni, których dotyczą projekty związane ze stwierdzeniem wygaszenia mandatu, zgodnie z ustawą będą mieli prawo wypowiedzieć się przed głosowaniem, poznamy wówczas ich stanowiska. Każdy z radnych ma też prawo w każdej chwili złożyć mandat i zrezygnować z jego dalszego sprawowania.

Sprawie pikanterii dodaje fakt, że temat dotyczący obecnie dwojga radnych Koalicji Obywatelskiej został wywołany przez sam klub i radnego Adama Sieńkę. W kwestii intencji podjętej inicjatywy możliwe są dzisiaj jedynie spekulacje, w politycznych kuluarach pojawiają się bowiem domysły, że cała historia jest albo wynikiem braku głębszej analizy skutków apelu, albo być może zawoalowaną próbą usunięcia z Rady Miejskiej własnych członków i zastąpienia ich kolejnymi kandydatami z listy.

Najbliższe obrady zapowiadają się więc nad wyraz burzliwie, ale miejmy nadzieję, przyniosą odpowiedź na wiele związanych ze sprawą pytań.