Wydrukuj tę stronę
środa, 28 kwiecień 2021 12:01

Sprostowanie

Napisane przez RED

W artykule „Tematu przebudowy i oświetlenia ulicy Rajgrodzkiej ciąg dalszy” zamieściliśmy nadesłane w miejsce odpowiedzi na zadane przez nas pytania stanowisko Powiatowego Zarządu Dróg.

Wczoraj otrzymaliśmy od pani Magdaleny Sokołowskiej, Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Augustowie sprostowanie treści zawartych w opublikowanym stanowisku PZD:

Stanowisko Powiatowego Zarządu Dróg, dotyczące budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Rajgrodzkiej, zawiera nieprawdziwe informacje i wprowadza w błąd. Tego typu dezinformacja oraz próby wywołania konfliktu nie mogą stanąć na drodze do realizacji inwestycji, której oczekują setki mieszkańców Miasta Augustów.

Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych, to obowiązek Starosty. W przypadku ulicy Rajgrodzkiej jest to obowiązek od lat zaniedbany i nierealizowany. Z uwagi na potrzeby mieszkańców, które Miasto Augustów rozumie i respektuje, Burmistrz zadeklarował wsparcie kwotą miliona złotych budowy ścieżki. Miało to na celu zmobilizowanie Zarządu Powiatu do realizacji ich obowiązku. Dzięki presji mieszkańców oraz deklaracji Burmistrza, Powiat - czyli właściciel i zarządca ulicy Rajgrodzkiej podjął się wreszcie długo oczekiwanej inwestycji.

Na wniosek Burmistrza powstała koncepcja przebiegu ścieżki, która pozwoliła niemal o połowę obniżyć całkowite koszty jej realizacji, wycenianej pierwotnie przez Dyrektora PZD na absurdalną kwotę 11 milionów złotych, która od początku budziła kontrowersje wśród mieszkańców.

Wbrew stanowisku PZD, nigdy nie doszło do sytuacji, w której Miasto wstrzymywało lub opóźniało proces sporządzania dokumentacji projektowej. Co więcej: było wprost przeciwnie. To miejscy urzędnicy kontaktowali się wielokrotnie, mailowo i telefonicznie, z biurem projektowym w celu przyspieszenia niezbędnych uzgodnień. Również w przeszłości pisemnie zwracaliśmy się do Zarządu Powiatu o ujmowanie, we wszystkich wnioskach o środki zewnętrzne, przebudów linii oświetlenia ulicznego. Niezrozumiałe jest zatem dlaczego Pan Daniel Hiero twierdzi, niezgodnie z prawdą, że we wniosku dot. rozbudowy ulicy Rajgrodzkiej takowej pozycji nie ujęto. Przypominam także, że roboty związane z oświetleniem stanowią koszt kwalifikowalny - co oznacza, że część może być refundowana ze środków zewnętrznych.

12.02.2021 r. na zainicjowanym przez Urząd Miejski spotkaniu z projektantami, wnosiłam o uwzględnienie wariantu zaproponowanego przez Zarząd Powiatu w piśmie z dnia 27.01.2021 r. czyli przebudowy oświetlenia zarówno ścieżki, jak i drogi. Podczas spotkania pracownicy Urzędu Miejskiego poinformowali zebranych o fakcie ujęcia tego odcinka w programie wymiany opraw na LEDowe. Kłamstwem wprowadzającym mieszkańców w błąd jest twierdzenie Pana Daniela Hiero, że „Miasto obecnie wnosi o wykonanie oświetlenia ze względu na to, że nie uwzględniło tego zadania w realizowanym projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”. Prawda jest natomiast taka, że miasto to zadanie uwzględniło w swoim projekcie.

To kolejna sytuacja, w której Starostwo Powiatowe w Augustowie wyraża swoją niechęć do wykonywania inwestycji w mieście. Choć ich realizacja jest w istocie obowiązkiem Powiatu. Taka postawa nie służy budowaniu ani ulic, ani porozumienia.

Burmistrz Miasta Augustowa, mimo wspomnianej wyżej dezinformacji i prób wywołania konfliktu, mając na względzie oczekiwania mieszkańców, a przede wszystkim ich bezpieczeństwo, w dalszym ciągu deklaruje chęć współpracy i udzieli pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.

Proszę władze Powiatu Augustowskiego o skupienie swoich działań na rzeczowej pracy dla dobra mieszkańców i szybkie rozpoczęcie obiecanej inwestycji z zadeklarowanym wsparciem Miasta. Pora działać!