• 1
  • 2
środa, 28 kwiecień 2021 17:00

Żaden ksiądz cię z tego nie rozgrzeszy

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Regularna spowiedź to dla katolika pewnego rodzaju obowiązek. Samo uczestnictwo we mszy świętej nie wystarczy – co jakiś czas trzeba udać się do konfesjonału, aby otrzymać rozgrzeszenie. Są jednak przypadki, w których ksiądz nie ma wyboru i nie może odpuścić grzechów. Na nic wtedy nie zda się żal czy gotowość do zadośćuczynienia. Zobacz, za co nie otrzymasz rozgrzeszenia.

Czasami ksiądz nie ma wyjścia i nie jest w stanie odpuścić wiernemu grzechów. Dlaczego? Otóż są czyny, za popełnienie których duchowny nie może tego zrobić, bo tak nakazuje prawo kościelne. Pierwsza myśl, jaka nasuwa się do głowy, to brak rozgrzeszenia za zabójstwo. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie oczywiste. Jest wiele innych rzeczy, za których popełnienie i przyznanie się przy konfesjonale duchowny odprawi cię z kwitkiem. Zobacz całą listę aktualnych grzechów ciężkich, których ksiądz nie będzie w stanie ci podarować.

1. Życie w powtórnym związku, bez stwierdzenia nieważności małżeństwa

Jeśli raz weźmiesz ślub kościelny, jesteś w związku małżeńskim do końca życia. Nic nie da rozwód, bo w świetle kościelnego prawa akt małżeństwa jest nierozerwalny. Nieważność takiego związku można jedynie otrzymać w sądzie archidiecezjalnym. Jeśli więc myślisz, że rozwód cywilny uprawnia cię do życia w powtórnym związku, jesteś w błędzie. Za taki czyn nie dostaniesz rozgrzeszenia.

2. Życie w konkubinacie

Mieszkasz i współprowadzisz gospodarstwo domowe z partnerem bez zawarcia związku małżeńskiego? Popełniasz grzech ciężki. Nie dostaniesz za to rozgrzeszenia, ponieważ wracając do partnera po spowiedzi, nie masz szans na postanowienie poprawy. Wracasz bowiem do życia w grzechu. Musiałbyś od razu po odejściu od konfesjonału wyprowadzić się od konkubenta, wtedy rozgrzeszenie miałoby sens.

3. Zabicie własnego dziecka

Ksiądz nie jest w stanie rozgrzeszyć rodzica, który zabił swoje własne dziecko. Jest to w stanie zrobić tylko biskup lub osoba wyżej od niego postawiona.

4. Aborcja

Jeśli dopuścisz się usunięcia ciąży, nic nie da ci wyspowiadanie się z tego grzechu. Ksiądz nie udzieli ci rozgrzeszenia, ponieważ dopuściłeś się zabójstwa własnego dziecka. Odpuścić ci za taki czyn może jedynie biskup. Zrobić to mogą również dominikanie i franciszkanie.

5. Pobicie lub zabicie biskupa

Za popełnienie tego ciężkiego grzechu może dać ci odpuszczenie tylko biskup.

6. Pobicie lub zabicie papieża

To również grzech ciężki, który nie zostanie darowany.

7. Formalne odstępstwo od wiary

Apostazja, czyli porzucenie wiary religijnej, to również coś, czego nie odpuści ci żaden ksiądz. Może to uczynić tylko i wyłącznie biskup.

8. Usiłowanie odprawiania Mszy Świętej lub udzielenia rozgrzeszenia przez osobę, która nie posiada święceń kapłańskich

Próbowałeś świadczyć posługę kapłańską nie mając do tego uprawnień? Możesz być pewien, że jeśli się do tego przyznasz, zwykły ksiądz odprawi cię od konfesjonału z kwitkiem. Tego typu grzech może zdjąć tylko biskup.

9. Próba zawarcia małżeństwa przez księdza lub osobę zakonną

Księży oraz zakonnice w naszym kraju obowiązuje ścisły celibat. Nie mogą oni wchodzić w żadne związki, tym bardziej w związek małżeński. Jeśli więc jesteś osobą duchowną i próbowałeś dopuścić się tego czynu, nie otrzymasz rozgrzeszenia.

10. Zdradzenie przez księdza tajemnicy spowiedzi

Tajemnica spowiedzi to rzecz święta. Ksiądz, który podzielił się z kimś tym, co usłyszał przy konfesjonale, popełnił grzech ciężki, za który odpuścić mu może tylko Stolica Apostolska.

11. Znieważenie Najświętszego Sakramentu (świętokradztwo)

Wierny, który znieważy Najświętszy Sakrament, popełnia grzech śmiertelny. Jest to czyn zaliczany przez prawo kanoniczne do najcięższych. Za znieważenie uznaje się np. podeptanie Najświętszego Sakramentu, czy też przyjęcie go bez uprzedniego pójścia do spowiedzi i otrzymania rozgrzeszenia. Za tego typu czyny może rozgrzeszyć tylko Stolica Apostolska.

12. Przyjęcie przez księdza sakry biskupiej bez zgody papieża

Duchowny, który dopuści się takiej rzeczy, może zostać rozgrzeszony jedynie przez Stolicę Apostolską.

13. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym” – mówią słowa Ewangelii św. Mateusza. Do grzechów przeciwko Duchowi Świętemu zalicza się: rozmyślne trwanie w niepokucie, zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej, rozpaczanie o łasce Bożej, sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zuchwałe zgrzeszenie przeciwko miłosierdziu Bożemu.

14. Nieważna spowiedź

Spowiedź jest nieważna wtedy, gdy wierny nie ma w sobie żalu za popełnione grzechy oraz nie chce postanowić poprawy. Jeśli ktoś celowo nie wyjawia duchownemu jakiegoś grzechu, a następnie idzie do Komunii Świętej, jest narażony na popełnienie śmiertelnego grzechu świętokradztwa.

15. Zadośćuczynienie

Dobra spowiedź jest wtedy, gdy spełni się pięć ustalonych warunków. Jednym z nich jest zadośćuczynienie win, które uprawnia do całkowitego rozgrzeszenia. Jeśli więc np. dopuściliśmy się kradzieży, musimy materialnie naprawić tę szkodę, jeśli się z kimś pokłóciliśmy, powinniśmy tę osobę przeprosić itp. Pięć warunków dobrej spowiedzi to: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

Taekwondo
Gruby Benek