• 1
  • 2
czwartek, 29 kwiecień 2021 17:31

Szczepienie przeciw Covid-19 a dzień wolny od pracy

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Szczepienia przeciw koronawirusowi nabrały znacznego tempa. Co dzień na zastrzyk mogą rejestrować się coraz to nowe roczniki. W związku z tym pojawia się również coraz więcej pytań. Jednym z tematów budzących wątpliwość jest szczepienie przeciw Covid-19 a dzień wolny od pracy. Czy jeśli termin zastrzyku wyznaczony zostanie na czas godzin pracy, to czy pracownikowi przysługuje wolne, czy musi skorzystać z urlopu?
Odpowiadamy.

Obowiązki pracodawcy a szczepienie

Aktualnie obowiązujące przepisy mówią, że pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy oraz chorób wenerycznych. Obowiązek ten wynika z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632). w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Czy szczepienia przeciw Covid-19 również są objęte tym przepisem? Otóż nie, ponieważ są to szczepienia nieobowiązkowe, dobrowolne. W związku z tym żaden aktualnie obowiązujący przepis prawa nie może być podstawą do tego, aby pracodawca mógł żądać od pracownika zaszczepienia się przeciw koronawirusowi. Kiedy jednak sam pracownik wykazuje wolę przyjęcia szczepionki, a termin przyjęcia preparatu przypada w godzinach jego pracy, pracodawca może, ale nie musi, udzielić mu na ten czas zwolnienia.

Szczepienie przeciw Covid-19 a dzień wolny od pracy. Co z wynagrodzeniem?

Tylko od dobrej woli pracodawcy zależy, czy udzieli swojemu pracownikowi dnia wolnego na czas szczepienia. Szef nie ma również obowiązku wypłacać wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik przyjmuje zastrzyk. Czy w takim przypadku wyjście w tym celu w godzinach pracy będzie oznaczało dla pracownika potrącenie pewnej kwoty z wynagrodzenia? Niekoniecznie. Resort rozwoju twierdzi, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby pracodawca zwolnił pracownika na czas szczepienia przeciwko Covid-19. Nie ma też przeszkód, aby wypłacił mu wynagrodzenie za ten czas.

Co, jeśli szef nie zgodzi się na udzielenie dnia wolnego na szczepienie? Pracownik może wtedy wystąpić o urlop wypoczynkowy lub urlop na żądanie. Może również wnioskować o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych.

Źródło: businessinsider.com.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.