• 1
  • 2
wtorek, 11 maj 2021 13:29

Medale za zasługi dla miasta Augustowa

Napisała

„Ile dasz, tyle otrzymasz. Czasem z najbardziej niespodziewanej strony” – twierdzi brazylijski pisarz i poeta Paulo Coelho. Przytoczona sentencja trafnie definiuje zamysł przyznawania przez władze miasta medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Nie dla zaszczytów i odznaczeń większość ludzi wykonuje swoje obowiązki, pracując na rzecz innych osób, jednak gdy ta praca jest zauważona, to fakt ten dodaje skrzydeł do dalszego działania, upewnia w przekonaniu, że robimy coś dobrze, że komuś jesteśmy potrzebni.

Nie będziemy przedstawiać szczegółowych opisów ludzi, którzy zostali uhonorowani medalem „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Te osoby posłużą nam jednak za przykład, na jakich zasadach i komu medal ten zostaje nadany.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1993 roku, ustanowiony został medal „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Corocznie, 17 maja, w rocznicę nadania dla Augustowa przez króla Zygmunta Augusta praw  miejskich, wyżej wymieniony medal jest wręczany wybitnym osobom lub organizacjom, które wyróżniły się w działalności, przyczyniając się do rozwoju i popularyzacji miasta Augustowa. Aby przybliżyć naszym czytelnikom procedurę nadawania medalu, poprosiliśmy o rozmowę przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Alicję Dobrowolską.

Proszę powiedzieć, kto i do kogo może wystąpić o nadanie medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”?

„Taki wniosek należy złożyć do Konwentu Medalu. Może go złożyć radny, grupa radnych lub burmistrz. Przykładem złożenia wniosku przez grupę pięciorga radnych była w tym roku rekomendacja do nadania medalu lekarzowi medycyny, Katarzynie Andruszkiewicz-Słomskiej. W tej grupie m.in. byłam również ja. Na ręce pani doktor, dla pracowników służby zdrowia naszego szpitala, za niezwykle poświęcenie w pracy oraz  trudną walkę z pandemią i ratowanie zdrowia i życia pacjentów, zostanie wręczony medal”.

Jaka zatem jest rola Konwentu Medalu i jaka jest dalsza droga wniosku?

„Konwent, w skład którego wchodzi burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej oraz troje radnych, opiniuje, zwykle pozytywnie, wniosek. Konwent Medalu powoływany jest dla danej kadencji. Następnie burmistrz wnosi projekt uchwały o nadanie medalu na sesję i Rada Miasta, głosując, podejmuje ostateczną decyzję”.

Drugi tegoroczny medal został nadany wybitnemu aktorowi Januszowi Michałowskiemu i jego żonie, reżyserce teatralnej i filmowej, Izabeli Cywińskiej. Jakie zasługi wzięto pod uwagę nadając ten medal?

„Oboje Państwo pochodzą z naszego miasta i chociaż poza nim osiągnęli wiele sukcesów zawodowych, zawsze w wywiadach podkreślali swoje pochodzenie. Pani Cywińska w swojej autobiografii cały rozdział poświęciła naszemu miastu, z czasów kiedy tutaj mieszkała. Pan Michałowski natomiast jest posiadaczem ogromnej kolekcji lamp, którą w hołdzie zamierza przekazać miastu. Z wnioskiem o nadanie medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” dla tych dwóch osób, wystąpiła radna Magdalena Śleszyńska, do której zwróciła się w tej sprawie grupa mieszkańców Augustowa”.

Kto z ramienia miasta wręcza nagrodzonym osobom medale?

„Uchwałę podpisuje przewodniczący Rady Miasta. Wręczającym medal jest burmistrz lub inna upoważniona osoba. Dzieje się to w czasie obchodów Dni Augustowa 17 maja każdego roku”.

Taka jest więc droga od złożenia wniosku o nadanie tego prestiżowego medalu, aż do momentu, kiedy jest on wręczony. Ze względu na pandemię, w ubiegłym roku medale przyznane augustowskiemu cukiernikowi, Polikarpowi Augustyniakowi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec, nie zostały wręczone. Jak będzie z tegorocznymi laureatami, nie wiemy, ponieważ pandemia stwarza wiele ograniczeń. Faktem jest jednak, że medal „Za zasługi dla miasta Augustowa” to ogromna nobilitacja dla wyróżnionych osób oraz wielka duma, że są wśród nas ludzie, sławiący nasze miasto w kraju.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek