• 1
  • 2
poniedziałek, 17 maj 2021 13:00

Dziś 464 rocznica nadania praw miejskich dla Augustowa. Co z obchodami?

Napisała

Dnia 17 maja 1557 roku Augustów otrzymał prawa miejskie od króla Zygmunta II Augusta. W związku z tym dziś (17 maja 2021 roku) obchodzimy 464 rocznicę tego wydarzenia. Czy w związku z tym w mieście odbędą się jakieś imprezy?

Legenda głosi, że król II Zygmunt August założył Augustów w miejscu swojego pierwszego spotkania z Barbarą Radziwiłłówną. Władca chciał bowiem w taki sposób upamiętnić to ważne dla niego miejsce. Jednak czy tak było naprawdę?

Faktem jest, że pierwsza oficjalna wzmianka o Augustowie pochodzi z 1496 roku. Dotyczy ona komory pobierającej cło u przeprawy rzecznej.

„Zygmunt August nadaje zakładanemu miastu Augustów prawo magdeburskie, daje wagę, jatki piekarskie, solnie, szewskie, postrzygalnię i wolności takie, jakie obowiązują w Wilnie, ustanawia 2. jarmarki z wolnością do 10 lat, 2 targi oraz nadaje wolność łowienia ryb w jez. Necku i na rzece Necie do wsi Netty” – możemy przeczytać w oryginale dokumentu lokacji Augustowa z 1557 roku.

W mieście, w związku z tym podniosłym świętem, corocznie były organizowane Dni Augustowa. W roku ubiegłym, w związku z pandemią oraz związanymi z nią restrykcjami, świętowanie mogło odbywać się jedynie on-line. Czy w tym roku będzie można uczcić 464 rocznicę nadania praw miejskich dla Augustowa na przykład imprezami w plenerze? Zapytaliśmy o to zastępcę burmistrza, pana Filipa Chodkiewicza.

„Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na organizację Dni Augustowa w tej chwili. Ponieważ jednak nie godzimy się na to, aby tych obchodów nie było wcale, dzisiaj pan burmistrz ogłosi decyzję o przełożeniu uroczystości, prawdopodobnie na wrzesień. Być może wtedy warunki pozwolą na huczne zorganizowanie obchodów Dnia Augustowa” - poinformował nas pan zastępca.

„Gdyby sytuacja pandemiczna uległa zmianie i wrześniowy termin byłby aktualny, wówczas obchodzilibyśmy jak gdyby podwójnie tę uroczystość, ponieważ w ubiegłym roku nie obchodziliśmy tego najważniejszego dla naszego miasta święta” – dodał nasz rozmówca.

Nie pozostaje więc nic innego, jak trzymać kciuki, aby wszystko się udało i impreza mogła dojść do skutku.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek