• 1
  • 2
czwartek, 20 maj 2021 15:30

20 maja – Światowy Dzień Pszczół

Napisane przez JG
Wrota Podlasia Wrota Podlasia

20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Został on ustanowiony w 2018 roku przez ONZ z inicjatywy Słowenii. Święto pokrywa się z dniem urodzin (20 maja 1734 roku) Antona Janšy – XVIII-wiecznego pioniera nowoczesnego pszczelarstwa, pochodzącego właśnie ze Słowenii. Celem Światowego Dnia Pszczół jest podkreślenie znaczenia tych owadów dla pozyskiwania żywności oraz zwrócenie uwagi na występujące wobec nich liczne zagrożenia we współczesnym świecie.

W ostatnich latach następuje niestety zmniejszenie populacji pszczół. Powodem tego są głównie – nadmierne oraz nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, coraz większe zanieczyszczenie środowiska i niekorzystne zmiany klimatu.

Nie tylko miód

W Polsce występuje blisko 500 gatunków pszczół. Najbardziej znana jest pszczoła miodna. Pszczoły miodne zbierając nektar i pyłek kwiatów, który jest ich pożywieniem, jednocześnie zapylają rośliny owadopylne. Prowadzone przez nie zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Pszczoła miodna, oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników, wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele, tj.: miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli.

„Pracowity, jak pszczoła”

Najbardziej rekordowe zbiory miodu w naszym kraju w ostatnich latach miały miejsce w 2015 r. Wówczas zebrano w Polsce 22 tys. ton miodu.

Według badań statystycznych, spożycie miodu w Polsce wynosi średnio około 0,4 kg rocznie na 1 mieszkańca. To zdecydowanie za mało – twierdzą specjaliści z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i jako przykład podają sąsiednie Niemcy, gdzie ten wskaźnik wynosi prawie 3-krotnie więcej. Co ciekawe – najwięcej miodu w naszym kraju spożywają renciści i emeryci, a najmniej… rolnicy.

opr.Jerzy Górko
red. Anna Augustynowicz

Źródło: Wrota Podlasia

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek