Wydrukuj tę stronę
czwartek, 20 maj 2021 16:00

Uroczystość nadania imienia szkole

Napisała
Nadleśnictwo Szczebra Nadleśnictwo Szczebra

18 maja 2021 r. w 101. rocznicę urodzin Jana Pawła II przeżywaliśmy historyczne wydarzenie – Szkoła Podstawowa w Raczkach otrzymała imię św. Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. na placu przed naszym kościołem parafialnym, którą sprawował J. E. ks. Biskup Jerzy Mazur oraz były proboszcz ks. kanonik Henryk Polkowski.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również:

-Pan Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP,
-Władze Starostwa Powiatu Suwalskiego na czele z Panem Witoldem Kowalewskim – Starostą Powiatu,
-Pani Bożena Obuchowska – Dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Białostockiego,
-Pan Jan Orłowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Dowspudzie,
-byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Raczkach – Pani Monika Sidor i Pan Artur Łuniewski - obecny Wicestarosta Powiatu Suwalskiego.

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Gminy i Parafii, rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Po Mszy św. ks. Biskup poświęcił sztandar, który od tej chwili będzie dla nas najważniejszym symbolem - patriotyzmu, honoru i jedności. Następnie Wójt Gminy Pan Andrzej Szymulewski zabrał głos i wyraził swoją radość z powodu wyboru przez naszą społeczność osoby św. Jana Pawła II jako patrona. Przypomniał własne przeżycia związane z wyborem Karola Wojtyły na papieża i jego wizytę już jako Jana Pawła II w naszej diecezji. Poseł – Pan Jarosław Zieliński zwrócił uwagę na rolę Jana Pawła II jako wychowawcy, nauczyciela, patrioty i wzoru dla młodych Polaków. Na podkreślenie tak doniosłej chwili obecni goście zostali poproszeni o wbicie pamiątkowych gwoździ.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Uchwały w sprawie nadania im. św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Raczkach przedstawiciele Rady Gminy i Rady Rodziców przekazali sztandar dyrektorowi szkoły Panu Markowi Cieślukowi, który z kolei wręczył go uczniom. Po prezentacji sztandaru odbyło się ślubowanie uczniów, a Pan Dyrektor ogłosił, że 18 maja będzie dniem Patrona naszej szkoły. W dalszej części uroczystości został odśpiewany Hymn Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II – uroczysta pieśń na melodię „Barki” wyrażająca uczucia i zawierająca najważniejsze idee i wartości wspólnoty szkolnej. Następnie zaproszeni goście udali się na teren szkoły, gdzie zostały posadzone drzewka wyhodowane z nasion świerku poświęconego przez papieża Franciszka przy grobie św. Jana Pawła II. Ks. Biskup poświęcił również pamiątkową tablicę z wizerunkiem naszego Patrona znajdującą się w holu szkoły.

Widniejące na Sztandarze naszej szkoły słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka są wyzwaniem i zobowiązaniem, aby podążać drogą prawdy, miłości i sprawiedliwości.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tej doniosłej uroczystości. Niech słowa naszego Patrona św. Jana Pawła II będą formą wyrażenia wdzięczności: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Źródło: Nadleśnictwo Szczebra