• 1
  • 2
poniedziałek, 24 maj 2021 16:29

Nielegalnie przez granicę polsko-litewską

Napisane przez KZ
POSG POSG

W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie zatrzymali pięciu obywateli Tadżykistanu, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę naszego państwa.

22 maja 2021 r. w Augustowie patrol Straży Granicznej zatrzymał do kontroli samochód osobowy na niemieckich numerach rejestracyjnych. Autem podróżowało 5 obywateli Tadżykistanu. Podczas przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że cudzoziemcy nie posiadają dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Dwóch mężczyzn do kontroli przedstawiło jedynie niemieckie dokumenty pobytowe, trzech (ojciec i dwóch synów) nie posiadało żadnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

Mężczyźni w wieku 44, 29 i 27 lat przyznali się do zarzucanych im czynów z art. 264 § 2 kk (kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) i dobrowolnie poddali karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata zaproponowanej przez Prokuratora Rejonowego w Sejnach. Po wykonaniu niezbędnych czynności 44 –letniego obywatela Tadżykistanu wraz z dwójką dzieci w wieku 17 i 14 lat w trakcie spotkania granicznego przekazano wczoraj ( 23.05.2021 r.) stronie litewskiej  w ramach readmisji. Natomiast kierowca i jeden z pasażerów w wieku 29 i 27 lat zostało pouczonych o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, w którym posiadają prawo pobytu.

Źródło: POSG

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Gruby Benek