Wydrukuj tę stronę
niedziela, 06 czerwiec 2021 16:05

Przewiert Direct Pipe pod Czarną Hańczą

Napisane przez ID
Fot. Wojciech Kozłowski Fot. Wojciech Kozłowski

Na odcinku północnym inwestycji trwa realizacja pierwszego w Polsce przewiertu Direct Pipe o średnicy DN 700.

Gazociąg Polska-Litwa, międzynarodowy interkonektor gazowy, ma połączyć systemy przesyłowe obu państw. Polska część inwestycji o długości ok. 343 km została podzielona na dwa odcinki: północny oraz południowy.

Obecnie na odcinku północnym rozpoczynają się próby ciśnieniowe na części liniowej i Zespołach Zaporowo-Upustowych. Między Kukowem w Gminie Suwałki a granicą z Litwą na końcowym etapie są prace spawalnicze oraz układanie gazociągu w wykopie.

 Przy przekraczaniu rzeki Czarna Hańcza w okolicach miejscowości Bród Nowy i Bród Stary w Gminie Suwałki wykonywany jest po raz pierwszy w Polsce przewiert podziemny metodą Direct Pipe o średnicy DN 700. Głębokość przejścia pod dnem rzeki będzie wynosić co najmniej 7,7 m, a całkowita długość przewiertu ponad 276 m. Prowadzony pod ziemią gazociąg zostanie pokryty izolacją z laminatu szklano-żywicznego.

Przekroczenie metodą Direct Pipe polega na zdalnym drążeniu głowicą mikrotunelową z jednoczesnym wprowadzaniem rur przewiertowych. Ta jedna z najnowocześniejszych metod bezwykopowego układania gazociągów pozwala na zachowanie bez zmian terenów cennych przyrodniczo na trasie inwestycji.

Projekt o znaczeniu europejskim

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). W związku z tym budowa gazociągu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF - Connecting Europe Facility) w zakresie prac projektowych i budowy gazociągu.

Więcej informacji o gazociągu Polska-Litwa znajduje się w zakładce oraz na stronie internetowej http://gazociagpolskalitwa.pl/